Lidmaatskap

Vrystaat Landbou wil graag ons lede bedank vir hulle jaarlikse bydraes in ledegeld, waarsonder ons nie ons take sou kon verrig nie. 

Ledegeld 2019/2020

  • Standaard lid se ledegeld: R3 460 (BTW ingesluit)

Pa & kind boerderye

  • Pa betaal volprys R3 460 (BTW ingesluit)
  • Kind (onder 35 jaar) betaal halfprys R1 730 (BTW ingesluit); Pa moet 'n lid wees vir kind om halfprys te betaal.
  • Indien meer as een kind, betaal elke kind (onder 35 jaar) R1 730 (BTW ingesluit)

Maatskappye, vennootskappe en trusts

  • Die besighede betaal R5 940 (BTW ingesluit)

 

Die boekjaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die volgende jaar. Ledegeld moet asseblief jaarliks voor die kongres (in Augustus) betaal word.

BANKBESONDERHEDE: Vrystaat Landbou, ABSA Tjek Rekening, 470 940 670
TAKKODE:       632005
VERWYSING: Verstrek asseblief te alle tye die lidnommer, asook die voorletters en van of maatskappy/trust/vennootskap se naam.


 

Kliek hier om die vorm af te laai

   
Kliek hier om die aansoekvorm af te laai
(Afrikaans)
   

 


Dataverifiëringsvorm

In die besige en tegnologiese veranderde wêreld wil ons graag ons bestaande lede aanmoedig om ons dataverifiëringsvorm in te vul. Veranderde e-pos adresse, veranderde pos adresse of kontaknommers kan veroorsaak dat ons u moontlik nie bereik nie, en ons wil u graag op hoogte hou van nuus en dies meer. 

Laai dokument af