Wat is Vrystaat Landbou se Missie & Visie?

Missie

Bevordering van ‘n veilige en volhoubare landbou-omgewing in belang van landbou in die vrystaat.

Visie

'n Dinamiese, moderne en rigtinggewende organisasie vir landbou in die vrystaat.