Hoeveel is die jaarlikse ledegeld?

 

Vrystaat Landbou wil graag ons lede bedank vir hulle jaarlikse bydraes in ledegeld, waarsonder ons nie ons take sou kon verrig nie. Ons bedank julle hartlik met die woorde van Mahtma Gandhi:

"A Customer is the most important visitor on our premises. He is not dependant on us. We are dependant on him. He is not an interruption on our work. He is the purpose of it. He is not an outsider on our business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so."

 

Ledegeld 2017/2018

  • Ledegeld vir die jaar R2820 (BTW ingesluit)

Pa & Seun Boerderye

  • Pa betaal volprys R2820 (BTW ingesluit)
  • Seun (onder 35 jaar) betaal halfprys R1410 (BTW ingesluit)
  • Indien meer as een seun, betaal elke seun R1410 (BTW ingesluit)
    (Hierdie vergunning slegs per debietorder)

Maatskappye, Vennootskappe, ens.

  • Die instansies betaal R4840.00 (BTW ingesluit)
  • Eenmalige aansluitingsfooi R100.00

  

Jongboere onder die ouderdom van 35 jaar betaal geen aansluitingsfooi nie. Nuwe lede wat per debietorder gaan betaal, betaal geen aansluitingsfooi nie.
Die boekjaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die volgende jaar. Ledegeld moet asseblief jaarliks voor die kongres (in Augustus) betaal word.