Rapportering Van Misdade: VKB/VL VEILIGHEIDSLESSENAAR

Dit het belangrik geword om te bepaal hoe groot die omvang van misdade op landbougrond is en ook die ekonomiese impak wat dit op die volhoubaarheid van landbou het.  Die volgende inligting is belangrik wanneer misdade gerapporteer word:

NS: Die misdade gaan nie ondersoek word nie.

 

Verpligte Velde

 

Tipe Misdaad