Nog nie 'n lid nie?

Vrystaat Landbou wil graag ons lede bedank vir hulle jaarlikse bydraes in ledegeld, waarsonder ons nie ons take sou kon verrig nie. Ons bedank julle hartlik met die woorde van Mahtma Gandhi:

"A Customer is the most important visitor on our premises. He is not dependant on us. We are dependant on him. He is not an interruption on our work. He is the purpose of it. He is not an outsider on our business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so."

Ledegeld 2019/2020

  • Ledegeld vir die jaar R3 460 (standaard lid; BTW ingesluit)

Pa & kind boerderye

  • Pa betaal volprys R3 460 (BTW ingesluit)
  • Kind (onder 35 jaar) betaal halfprys R1 730 (BTW ingesluit); Pa moet 'n lid wees vir kind om halfprys te betaal.
  • Indien meer as een kind, betaal elke kind (onder 35 jaar) R1 730 (BTW ingesluit)

Maatskappye, vennootskappe en trusts

  • Die besighede betaal R5 940 (BTW ingesluit)

 

Die boekjaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die volgende jaar. Ledegeld moet asseblief jaarliks voor die kongres (in Augustus) betaal word.

BANKBESONDERHEDE: Vrystaat Landbou, ABSA Tjek Rekening 470 940 670
TAKKODE: 632005
VERWYSING: Verstrek asseblief te alle tye die lidnommer, asook die voorletters en van of maatskappy/trust/vennootskap se naam.


 

Kliek hier om die vorm af te laai

   
Kliek hier om die aansoekvorm af te laai
(Afrikaans)
   

 


Dataverifiëringsvorm

In die besige en tegnologiese veranderde wêreld wil ons graag ons bestaande lede aanmoedig om ons dataverifiëringsvorm in te vul. Veranderde e-pos adresse, veranderde pos adresse of kontaknommers kan veroorsaak dat ons u moontlik nie bereik nie, en ons wil u graag op hoogte hou van nuus en dies meer.

Laai dokument af