2018

Absa Agri Tendens-verslag – 7 September 2018

Suid-Afrika se BBP krimp verder in die 2de kwartaal van 2018

 

Die reële Bruto Binnelandse Produk (BBP) het in die eerste en tweede kwartaal van 2018 onderskeidelik met 2,6% en 0,7% gedaal. Die BBP teen markpryse het egter in die eerste kwartaal met 0,8% en in die tweede kwartaal met 0,4% gestyg. Terwyl die gemiddelde BBP-groei jaar op jaar gelyk is aan 0,6%, het die groeikoers vir landbou negatief geraak met ’n koers van -3,2% in die eerste kwartaal en -5,8% in die tweede kwartaal. Op ’n jaargrondslag gemeet, is Suid-Afrika se BBP-groei steeds positief, maar die groei in landbou het in die eerste semester vir 2018 negatief geraak. 

Die landbou-, bosbou- en visbedryf het met 29,2% gedaal. So het landbou die totale BBP-groei negatief beïnvloed met 0,8%. Die afname was hoofsaaklik as gevolg van ’n daling in die produksie van veldgewasse en tuinbouprodukte. As gevolg van die negatiewe groei vir die afgelope ses maande, het Suid-Afrika ’n tegniese resessie ingegaan. Rentekoerse val gewoonlik gedurende periodes van ’n resessie om die ekonomie te stimuleer. Resessies is gewoonlik korttermyngebeurtenisse, maar sal die lewenskwaliteit en -standaard vir die meeste mense beïnvloed. 

Klik hier om die volledige Absa Agri Tendens-verslag (in Engels) vir 7 September te sien.