2018

Kry vraelys, info oor Stats SA se Kommersiële Landbousensus

 

Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) begin op 15 Oktober 2018 met die Kommersiële Landbousensus. Dit sal vanaf dan tot Junie 2019 duur. Die resultate sal teen die einde van November 2019 in 'n statistiese verslag (Verslag No. 11-02-01) gepubliseer word. Hierdie resultate sal op Stats SA se webwerf beskikbaar gestel word: www.statssa.gov.za Tussen 15 Desember 2018 en 15 Januarie 2019 sal daar geen aktiwiteite plaasvind nie.

Vrystaat Landbou (VL) moedig sy lede aan om daaraan deel te neem, aangesien dit belangrik is om akkurate en betroubare inligting te hê waarvolgens besluite geneem en beplanning gedoen kan word.

Die sensus van kommersiële landbou versamel data oor die aard (aktiwiteite) en struktuur van die landboubedryf (boerdery, bosbou en visserye). Die versamelde inligting word deur die regering gebruik vir beleidsformulering, besluitneming en die prestasie van die bedryf te monitor. Hierdie statistieke kan ook gebruik word deur landbouers/operateurs in ontledings van vergelykende sake- en beleggingsbesluite.

Daar sal deur VL se strukture, via sy Streekverteenwoordigers en Veiligheidskoördineerders, gekommunikeer word oor die tye en areas waarin gewerk en inligting oor Stats SA se veldbeamptes verskaf word. Plaasprotokol is van toepassing.

 

Sien die volgende dokumente en sensus-vraelys hieronder:

Die sensus-vraelys kan hier afgelaai word.

Klik hier vir riglyne oor hoe om die sensus-vraelys te voltooi.

 

Klik hier vir 'n opsomming wat die sensus behels, nuttige inligting, algemene vrae en belangrike kontakbesonderhede indien nodig.