Ouer

Absa Agri Tendens Verslag - 30 November 2017

Absa Agri Tendens Verslag - 30 November 2017 

Die afgradering soos genoteer deur S & P en die besluit om SA se gradering te hersien vir 'n verdere afgradering deur Moody's op Vrydag 24 November 2017, sal die koste van ingevoerde produksie-insette soos kunsmis-, brandstof- en landbou-presisie tegnologie, masjinerie en implemente negatief beïnvloed weens die depresiasie van die Rand. Landbouprodusente is uiters afhanklik van toegang tot bekostigbare insette en masjinerie. 'n Laer Rand beteken groter produksiekoste. Moody's se besluit om Eskom af te gradeer, beteken dat die SOE beperk sal word tot toegang tot kapitaalmark en ander bronne van befondsing. Om fondse te genereer, kan dit 'n moontlike styging in elektrisiteitskoerse vir die eindverbruiker en hoofsaaklik die produsent beteken. Suid-Afrika is 'n netto uitvoerder van landbouprodukte. 'n Verswakkende rand kan moontlik die tempo van mielie-uitvoere paradoksaal verbeter en verdienste uit uitvoere verhoog. 

Die volledige verslag is hier beskikbaar