Absa Agri Graan en Groente verslag - 20 Maart 2017

Absa Agri Graan en Groente verslag - 20 Maart 2017

  

'n Laer sonneblomprys bring broodnodige verligting vir verwerkers

Verlede jaar was 'n uitdagende jaar vir olie en oliekoek verwerkers in Suid-Afrika met die baie hoë pryse van sojabone en sonneblom weens die droogte. Laer plaaslike volumes gekombineerd met lae internasionale oliekoek meel en olie pryse het verwerkers se marges onder druk geplaas, vandaar die besluit om fabrieke aan die gang te hou met 38 000 ton se sonneblomsaad wat ingevoer is. Dit, gekombineerd met die bo-gemiddelde groei toestande en hoër aanplantings in Suid-Afrika het gelei tot 'n daling in sonneblompryse van 'n hoë (vlak) van R6862/t in Junie 2016 tot R4490/t in Maart 2017.

Laer plaaslike sonneblom pryse bring broodnodige verligting vir verwerkers wat 'n minimum deur hulle fabrieke moet laat gaan om te oorleef. Hoewel dit goed klink, word verwag dat verwerkers se marges onder druk gaan bly aangesien hulle internasionaal moet meeding met invoerpariteit pryse vir oliekoek en olie wat daal weens die sterker Rand.

Lees verder: Absa Agri Graan en Groente verslag - 20 Maart 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 15 Maart 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 15 Maart 2017

  

Geleidelike toename in lewendige bees uitvoere van Namibië na Suid-Afrika

Vee uitvoere na Suid-Afrika het verbeter in die maande tot en met Desember 2016. Namibië voer gewoonlik speenkalwers in groot hoeveelhede na Suid-Afrika uit, maar uitvoere is gestop op 1 Julie 2016 na streng invoer vereistes deur die Suid-Afrikaanse regering ingestel is.

Tussen Junie en Julie het die aantal lewendige beeste wat ingevoer is van 31 837 na slegs twee beeste gedaal. 'n Geleidelike toename kon wel waargeneem word in die aantal lewendige beeste wat ingevoer is gedurende November en Desember, met syfers van onderskeidelik 17 655 en 14 015 beeste. Lewendige bees uitvoere na Suid-Afrika het 56% van die totale mark uitgemaak met 165 927 diere wat in 2016 uitgevoer is. 

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 15 Maart 2017
 

Absa Agri Graan en Groente verslag - 10 Maart 2017

Absa Agri Graan en Groente verslag - 10 Maart 2017

 

Nat toestande kan onderliggende steun vir mieliepryse bied

oordrag voorraad is tans beperk. Verbruikers, insluitend meulenaars, verwerkers en die veevoerbedryf sien daarna uit om die goedkoper mielies van die nuwe seisoen se oes te gebruik. Die huidige omgekeerde mark is 'n uitdaging. Om bykomende mielies in te voer teen hoër pryse net om dit teen laer pryse te verkoop is riskant in 'n omgekeerde mark. Dit sal lei tot verliese. Verbruikers hou dus asem op oor weervoorspellings vir koeler, nat weer. Sou die mielie produksie areas wydverspreide opvolg reën op reeds versadigde grond ontvang, sal produsente nie in staat wees om hulle mielies te oes nie. 

Tans is dit reeds die geval dat die koeler, humiede weer nie bydra tot die uitdroog van mielies wat binne 'n sekere tyd aan silos gelewer moet word nie. In retrospek moes die nuwe seisoen pryse nie begin daal het terwyl beperkte oordrag voorraad vlakke steeds relevant is nie. Die voorkoms van tweede graadse mielies kan moontlik ook toeneem die jaar. Die rand verswak soos wat die VSA Dollar versterk weens die verwagtinge in terme van 'n rentekoers verhoging deur die Federale Reserwe Bank, wat plaaslike mieliepryse sal ondersteun.

Lees verder: Absa Agri Graan en Groente verslag - 10 Maart 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 7 Maart 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 7 Maart 2017

 

Lae voerkostes en hoër vleispryse sal tot voerkrale se voordeel wees in 2017


Suid-Afrika se mielie-oes sal na verwagting 13,9 miljoen ton bereik, 78,93% hoër as 2016 se oes. Teen hierdie produksie vlakke sal daar surplusse wees om uit te voer wat druk op pryse sal plaas om na uitvoerpariteit vlakke te beweeg. Die veevoer bedryf en intensiewe vee bedrywe moet hierdie aankoop geleentheid gebruik. 

Die laer mieliespryse gaan na verwagting lei tot 'n afname in voerkostes wat tot die voordeel van die voerkraal bedryf sal wees en sal bydra tot laer insetkostes. Lae voerkostes en hoër vleispryse sal na verwagting tot die voordeel wees van die voerkraal bedryf in 2017. Die uitstekende toestande sal 'n welkome herstel in die winsgewendheid van die veebedryf te weeg bring.

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 7 Maart 2017
 

Absa Agri Graan en Groente verslag - 2 Maart 2017

Absa Agri Graan en Groente verslag - 2 Maart 2017

  

Rekord witmielie-oes oorskry verwagtinge, maar moenie die koopgeleentheid nie verbeur

Suid-Afrika sal volgens die Oesskattingskomitee se eerste produksie skatting (vir 2016/17 produksiejaar) 13,9 miljoen ton. Teen hierdie produksievlak kan invoere vervang word. Sowat 1,2 miljoen ton se mielies wat beskikbaar is vir uitvoer sal druk op pryse plaas om teen uitvoer pariteitsvlakke te verhandel. Suid-Afrika is 'n netto uitvoer land, en gebaseer op vorige ondervindinge is 1,1 miljoen ton nie baie om te hanteer nie. 

Die veevoerbedryf en intensiewe vee bedrywe moet hierdie koop geleentheid gebruik. Hoewel dit voorkom of toestande tydens groei uitstekend is - teen 5,3 ton/ha - kan enige agteruitgang in groei kondisies lei tot 'n afname van 0,5 ton/ha wat die surplus wat uitgevoer kan word, sal verklein. Indien dit wel so is, sal mieliepryse teen September begin herstel. 

Lees verder: Absa Agri Graan en Groente verslag - 2 Maart 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 1 Maart 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 1 Maart 2017

   

2017 se mielie-oes gaan na verwagting op 13,918 miljone ton te staan kom

Na goeie reënval en gunstige reënval toestande, word verwag dat Suid-Afrika 'n totale mielie-oes van 13, 918 miljoen ton gaan hê die jaar. Die oes is 78,93% hoër as verlede jaar sin, toe die land midde-in 'n erge droogte was. Die tweede grootste opbrengs per ton (in die geskiedenis) word verwag, 5,3 ton per/ha, met 2, 628 600 ha wat geplant is. Beide hekatre en opbrengste het verbeter. Die grootste oes op rekord is in die 1980/81 seisoen aangeteken, toe 14, 656 miljoen ton gestroop is van 4,388 000 ha wat geplant is. Die tweede grootste oes was gedurende die 2013/14 produksie jaar toe 14, 250 miljoen ton van 2,688 200 ha ge-oes is. 

Volgens tendense het produksie oor tyd verbeter. Teen hierdie opbrengste verwag ons beperkte invoere. Totale mielie uitvoere word geskat op 1,2 miljoen ton. Weens die herstel in produksie, kan die plaaslike vraag van voerkrale en vir menslike verbruik styg na 11,5 miljoen ton. Dit is 'n aansienlike toename, wat in lyn is met langtermyn tendense in terme van groei in vraag. Na verwagte sal die druk op pryse verhoog na aanleiding van positiewe produksie vooruitsigte.

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 1 Maart 2017
 

Oesskattingsverslag Februarie 2017

Oesskattingsverslag Februarie 2017

 

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,629 milj. ha, wat 35,03% of 681 850 ha meer is as die 1,947 milj. ha wat verlede seisoen aangeplant is, maar ook 3,11% of 79 400 ha meer as die voorlopige oppervlakteskatting van 2,549 milj. ha soos vrygestel in Januarie 2017.

Die verwagte kommersiële mielie-oes is 13,918 milj. ton wat 78,93% of 6,140 milj. ton meer is as die 7,778 milj. ton van die vorige seisoen (2016), wat ’n droogte jaar was.

Lees verder: Oesskattingsverslag Februarie 2017
 

Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel - Groot stygings in oeste verwag

 

Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel - Groot stygings in oeste verwag   

Ons deel graag 'n verklaring oor die eerste Landboumarkvooruitsigte Werksessie wat Prof. Johan Willemse op 22 Februarie 2017 in Bloemfontein aangebied het. 

Willemse sê die hooffokus van die werksessie was op graanoeste wat tans op die land staan. In terme van mielies, word 'n 77% verhoging in tonne vir oeste verwag, in vergelyking met 2016 se swak oeste. Wat grondbone aanbetref word 'n verhoging van 212% in ton vir oeste verwag! 

"Die verwagting is dat vanjaar se somergraanoeste die aanvanklike verwagtinge gaan oorskrei, met die moontlikheid van rekord opbrengste. Die totale somergraanoeste word op die vroeë stadium bereken om sowat 72% groter op 16,07 miljoen ton, teenoor laasjaar se baie swak oeste."

Lees verder: Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel - Groot stygings in oeste verwag
 

Absa Agri Graan en Groente tendens verslag - 17 Februarie 2017

Absa Agri Graan en Groente tendens verslag  - 17 Februarie 2017

 

Kos die suikerskop jou te veel? – Suikerbelasting

Na verwagting gaan die Regering belasting van tot 20% op suiker instel. Die bedryf gaan die afgelope vier jaar onder droogte gebuk wat suikerriet produksie verlaag het van 20 miljoen ton na sowat 16 miljoen ton. Die 16 miljoen ton suikerriet produseer sowat 1,6 miljoen ton suiker. Volgens navorsing deur die Suikerrietkwekers, wat teenstand teen die instelling van suikerbelasting bied, sal suikerbelasting van 20% lei tot ’n daling van 15% in ’n suikerrietprodusent se inkomste.

Verder dit kan bydra tot die verlies van 3500 werksgeleenthede. Suikerrietrpyse kan met tot R280 per ton daal, omrede die vraag na suiker met sowat 160 000 ton kan daal weens ’n afname in plaaslike vraag (soos bv. belasting op koeldrank). ’n Blikkie Coke kan sowat 80c per 350ml meer kos. Die 160 000 ton suiker sal uitgevoer moet word teen die laer prys van suiker. Plaaslike suikerrietpryse is laer, teen sowat R5200 per ton. Pryse vir suikerriet kan met R280 per ton, na R4920 per ton, daal sou die belasting gestel word.

Lees verder: Absa Agri Graan en Groente tendens verslag - 17 Februarie 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 14 Februarie 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 14 Februarie 2017

 

Goeie reën tot voordeel van die armes 

Aangesien vee benodig word om vleis te produseer, verwag ons dat bees-, skaap- en varkvleis pryse sal styg soos wat landbouers begin om hulle kuddes te herbou na die onlangse goeie reën. Om die waarheid te sê, ons verwag dat beesvleis pryse met tot 15% kan styg, jaar-op-jaar. Na verwagting sal voedsel inflasie oor die algemeen nie verder styg nie weens 'n daling in graan, olie sade en groente pryse met goeie reën wat kan lei tot verhoogde produksie wat pryse laer sal druk. Laer graanpryse sal tot voordeel van die armstes van die armes wees aangesien hulle meer stylsel en groente produkte verbruik in plaas van vleis. Verbruikers van hoër inkomste groepe sal dus meer vir hulle vleis betaal. Die goeie reën is dus tot voordeel van die armes. 

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 14 Februarie 2017