Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel 24 Augustus 2017

Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel 24 Augustus 2017

                                 

 

Lees verder: Landboumarkvooruitsigte Werkswinkel 24 Augustus 2017
 

Absa Agri Graan en Vee verslag - 28 Julie 2017

Absa Agri Graan en Vee verslag - 28 Julie 2017

    

Suid-Afrika se mielie uitvoere

Met ’n nuwe verwagte rekord-oes van 15,9 miljoen ton, kan verwag word dat SA ’n oordrag voorraad van 3,4 miljoen van totale kommersiële mielies in die volgende seisoen sal hê. Net sowat 750 000 ton gaan na verwagting in die huidige bemarkingsjaar teen die einde van Augustus uitgevoer word. Die vlak van uitvoere is tans laag met verwagtinge van sowat 2 miljoen ton plus teen April 2018. Ons kan moontlik ’n verhoging in uitvoere sien wanneer die prys R1550/ton bereik, wat kan veroorsaak dat die vlak van weeklikse uitvoere in volle swang kan kom. Sou die Rand tot vlakke van R16 verswak, kan dit mieliepryse ondersteun, en die uitvoerpariteitprys verhoog tot produksiekoste vlakke (R2100/ton), want landbouers sal bereid wees om te verkoop. Nog ’n faktor wat plaaslike uitvoere kan ondersteun is weer onsekerheid in die Verenigde State van Amerika.

Lees verder: Absa Agri Graan en Vee verslag - 28 Julie 2017
 

Santam Landbou: Klimaat- en Landboutoestande 24 Julie 2017

Santam Landbou: Klimaat- en Landboutoestande 24 Julie 2017

Ons deel Santam Landbou se nuutste verslag oor weerstoestande: 

         

Punte van belang

bullet Veldbrandgevaar in die Somerreënvalgebied verhoog drasties.
  1. Huidige toestande

Swaar ryp het sedert die tweede gedeelte van Julie begin voorkom oor veral die sentrale tot suidelike binneland. Frontale stelsels het ook reën gebring oor die Weskaap en redelike swaar sneeuneerslae het voorgekom in veral die Wes- en Ooskaap. Damvlakke in die Wes- en Ooskaap het begin styg maar dit is nog baie ver van waar dit behoort te wees. Gegrond op statistiek moet byvoorbeeld die Theewaterskloofdam meer as 50% vol wees teen einde November om genoeg water te hê vir gebruik in die nie-reënseisoen vanaf 1 Desember tot einde Mei. Tans is dit net bokant 20%.   
 
Die insameling van die mielie-oes is in die laaste fase en is die grootste deel reeds klaar geoes. Baie laat aangeplante mielies is effens swakker as wat verwag is maar dit maak ‘n baie klein deel van die oppervlakte uit.

Groot veldbrande begin voorkom in die binneland as gevolg van die groot hoeveelhede brandbare materiaal. Met heelwat koue fronte en sterk winde wat verwag word in die volgende twee maande is daar ‘n baie groot brandgevaar.

Internasionaal het droogtetoestande begin voorkom in gedeeltes van die VSA se somergraangebied. Dit is veral die noordwestelike dele in state soos Minnesota, Noord en Suid- Dakota en Nebraska waar toestande baie warm en droog is en skade voorkom aan die graangewasse.  Dit het veroorsaak dat die Amerikaanse mielieprys met ongeveer 10-15% gestyg het in die afgelope paar weke. Daar is egter tekens van ‘n bietjie reën wat verwag word in die volgende twee weke maar daar bly steeds ‘n groot gevaar vir droogte skade aan die somergraanoes.  

Lees verder: Santam Landbou: Klimaat- en Landboutoestande 24 Julie 2017
 

Oesskattingsverslag Julie 2017

Oesskattingsverslag Julie 2017 

    

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 15,969 milj. ton gestel, wat 2,16% of 338 250 ton meer is as die vorige skatting van
15,631 milj. ton. Dit is die grootste mielie-oes nog geproduseer in die geskiedenis van SA.

Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,629 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 6,08 t/ha is – ook die hoogste opbrengs ooit. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 83% van die 2017-oes produseer.

Lees verder: Oesskattingsverslag Julie 2017
 

Absa Agri Graan en Vee verslag - 21 Julie 2017

Absa Agri Graan en Vee verslag - 21 Julie 2017

      

Reserwebank verlaag rentekoerse met 25 basispunte

Die welkome stap deur die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank om rentekoerse met 25 basispunte te sny, is gevolg deur ’n verswakking in die Rand. Ondersteun deur ’n swak VSA $, het die Rand egter weer versterk. Gevolglik het die Rand relatief sterk gebly ten spyte van die rentekoers verlaging. Die invoer van ru-olie, boerderybenodigdhede, oliekoek en koring in Randwaarde word dus nie negatief beïnvloed deur die verlaging van rentekoerse nie.

Lees verder: Absa Agri Graan en Vee verslag - 21 Julie 2017
 

Amerikaanse Kommandowurm op koring

Amerikaanse Kommandowurm op koring

Talle landbouers in veral die Oos-Vrystaat het reeds begin om koring te plant. Ons wil graag Graan SA se kennisgewing in terme van Amerikaanse Kommandowurm onder hul aandag bring. 

   

Amerikaanse Kommandowurm op Koring

Somergraanprodusente het teen die einde van die onlangse produksieseisoen met 'n nuwe indringende plaag te kampe gehad. Amerikaanse kommandowurm (Spodoptera frugiperda) skade is byna landwyd gerapporteer, met verliese op somergrane soos mielies, suikermielies en sorghum. Met temperature wat in die huidige wintermaande gedaal het en die produksie in hierdie gebiede verminder het, het die Amerikaanse kommandowurm-aktiwiteite beduidend vertraag.

Lees verder: Amerikaanse Kommandowurm op koring