Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 25 April 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 25 April 2017

     

Verbetering in voerkostes kan lei tot meer gunstige voer: melkprys verhouding

Die mees onlangse Oesskattingskomiteeverslag (CEC) dui aan dat sowat 14,5 miljoen ton se mielies moontlik in 2017 geproduseer kan word. Die verwagte oes is 87% groter as die 2016 oes. Gevolglik het mieliepryse gedaal. Dit is goeie nuus vir voer intensiewe bedrywe aangesien dit dui op ’n daling in die koste van voer wat op hoë vlakke was die afgelope seisoen.

Laer graanpryse het gelei tot ’n verbetering in the voer: melkprys verhouding. Uiteindelik sal die afname in graanpryse asook moontlike stygings in produsentepryse die verbeterde melkverbruikskoersverhouding ondersteun en sodoende die winsgewendheid van melkproduksie verhoog.

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 25 April 2017
 

Oesskattingsverslag April 2017

Oesskattingsverslag April 2017

     

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 14,536 milj. ton gestel, wat 1,48% of 212 200 ton meer is as die vorige skatting van 14,324 milj. ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,629 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,53 t/ha is – die hoogste opbrengs ooit.

Die geskatte mielie-oes is 87% groter as die 2016-oes, wat die kleinste oes was sedert 2007. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 82% van die 2017-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,643 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 985 500 ha.

Lees verder: Oesskattingsverslag April 2017
 

Absa Agri Graan en Groente verslag - 21 April 2017

Absa Agri Graan en Groente verslag - 21 April 2017

  

Beperkte silo kapsiteit kan druk op die mielieprys verhoog

Suid-Afrika se verwagte groot mielie-oes van sowat 14,3 miljoen ton veroorsaak kommer oor silo kapasiteit in sekere areas, veral in die areas waar goeie oeste verwag word en beperkte fasiliteite bestaan. Te danke aan voordeluge weerstoestande is groter oeste moontlik as wat aanvanklik verwag is in die hoof mielie-produksie areas van die land. Sommige mark deelnemers reken die oes grootte kan tussen 14,3 en 14,5 miljoen ton wees.

Sommige areas in the Vrystaat het reeds kommer in terme van silo kapasiteit aangemeld. Bunkers en ander stoor fasiliteite word reeds bekom om die groot oes te help aanspreek. Sou die bestaande kapasiteit opgevul word, sal produsente verder moet reis na silos wat bergingspasies beskikbaar het, wat meer druk op pryse kan plaas.

Lees verder: Absa Agri Graan en Groente verslag - 21 April 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 19 April 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 19 April 2017

   

Gemiddelde speenkalfpryse op hoë vlakke

Speenkalfpryse volg die afgelope drie maande ’n opwaartse tendens weens die lae aanbod en goeie vraag in die mark. ’n Gemiddelde speenkalfprys het gestyg van vlakke van sowat R21.80/kg aan die begin van Desember 2016 na vlakke van R30,11/kg in die tweede week van April 2017. Dit impliseer ’n verhoging van 38% in dié periode.

Dryfvere agter die stygings kan wees:

-          Laer voerpryse wat voeraktiwiteite kan aanmoedig wat gevolglik kan bydra tot ’n hoër vraag na speenklawers.

-          Die seisoen se goeie reënval het groei toestande verbeter en gevolglik die bou van kuddes aangemoedig. Dit dra op die ouend by tot ’n laer aanbod van beeste.

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 19 April 2017
 

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 11 April 2017

Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 11 April 2017

     

Moontlike rentekoers verhoging kan finansiële druk op produsente verhoog

Produsente is reeds onder finansiële druk na die droogte toestande wat verlede jaar ondervind is. Ten spyte van goeie reën dié seisoen, ’n goeie oesskatting, verbetering in veld toestande en gevolglik gunstige vleispryse, moet talle produsente steeds herstel. Derhalwe word produsente aangeraai om spandering en hul begrotings konserwatief te benader, en om hulle bate/skuld ratios deeglik te monitor om maksimum beheer te verseker.

Skuld ratios gaan na verwagting geudrende die jaar verhoog met die aanpassing van hoër rentekoerse. Met die rand se waarde wat verswak, word voorspel dat brandstof duurder gaan word, en bykomende daarby ook trekkers, implemente (nuwe tegnologie) en ander insette wat ingevoer moet word. Verder sal hoër vervoerkostes vir verbruikers ’n negatiewe impak op die prys van produkte op winkelrakke hê. 

Lees verder: Absa Agri Vee en Vesel tendens verslag - 11 April 2017