Nuusflits Junie 2017

Nuusflits Junie 2017

    

             

 

 


Vrystaat Landbou 2017 Kongres 

  
Vrystaat Landbou (VL) stel met groot opgewondenheid ons 2017 Kongres bekend. Die tema is Waardetoevoeging – Nader aan die eindverbruiker. Dit vind op 10 en 11 Augustus 2017 by Leopards & Lace in Bloemfontein plaas. Uitstallers sal by die Kongres te sien wees, terwyl ons die publiek op 11 Augustus 2017 uitnooi na die Vrystaat Landbou en Volksblad middag-aandmark by Leopards & Lace. Kom sien waaroor gaan landbou!


        

Tydens die Kongres sal herhalende sessies aangebied word. Die sessies kan ook deur nie-afgevaardigde lede van boereverenigings en lede van die publiek bygewoon word. Die koste beloop R100 per sessie, en registrasie voor 15 Julie 2017 is verpligtend. (Beperkte plek beskikbaar.)

Die sessie temas is:

-              Hoe bemark ek myself? 

-              Totale waardetoevoeging   

-              Globale tendense

-              Waardetoevoeging deur vroue in landbou          

Sprekers is onder andere Nick Serfontein (Sernick), Adri Kitshoff-Botha (WRSA), Nadia van der Colff, Roelien Havenga (Woolworths), Hein du Plessies (BrandNewSA) en Nick Efstathiou (OFM).

Om die sessies by te woon of uit te stal by die Kongres, kontak Ria van Staden (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.) of Alani Janeke (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.). Om by die mark uit te stal, kontak Marie-Louise Smith van Zig Zag Creations (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.).

Die ooreenkoms om uit te stal by die Kongres is hier beskikbaar. 

Om by die middag/aandmark uit te stal, kontak asb vir Marie-Louise Smith van Zig Zag Creations (Pty) Ltd met hierdie vorm.  

Die oproep tot Kongres en verdere inligting vir belangstellendes is hier op ons webtuiste beskikbaar. 


Naledi Gemeenskap deel hul eerste oes

Die Naledi gemeenskap, wat saam met die Earthrise Trust op Rustler’s Valley naby Ficksburg boer, het op 17 Junie 2017 hulle eerste oes met die gemeenskap gedeel. Jay Naidoo en Gino Govendor vorm deel van die Earthrise Trust wat na die aankoop van die plaas die 42 ha grond waarop die Naledi Informele Nedersetting gebou is, aan hulle gegee het. Hulle was een van die rolspelers wat aan die begin van die jaar die Ficksburg Verklaring onderteken het. 

        

        

Die gemeenskap het hulle eerste 20 ha suikerbone kommersieël verbou, en die oes met lede van die Naledi, Nebo en Franshoek gemeenskappe en omliggende kommersiële landbouers gedeel. Hulle het groot waardering vir die hulp wat hulle van kommersiële landbouers gekry het om te plant en te oes, asook vir die skenking van die brandhout en ’n stoetbul teen ’n verlaagde prys. Die oes is netjies in sakke van 2, 5, 10 en 20 kg sakke verpak.

Die Naledi Koöperasie bestaan uit 20 lede wat op 24 ha van die gemeenskap se 42 ha boer, 20 ha is intensief bewerkbaar en op 4 ha word groente verbou. 

Tot op hede het die gemeenskap ander groentes, rissies en brandrissies geplant. Ingelegde produkte is hiervan gemaak. Dié produkte is aan die plaaslike skole voedingskema voorsien sowel as aan die EarthRise Mountain Lodge. Lede van die plaaslike gemeenskap het ook die gemeenskap se produkte begin koop. 


Toename in plaasaanvalle in die Vrystaat van Januarie tot Junie 2017

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar deel graag die volgende statistiese ontleding ten opsigte van plaasaanvalle in die Vrystaat, vanaf 1 Januarie tot 26 Junie 2017:

                     

·         In die Noord-Vrystaat het 12 plaasaanvalle plaasgevind, gevolg deur die Oos-Vrystaat met 12 en die Suid-Vrystaat met 6. Tot en met 26 Junie is 30 aanvalle in die provinsie aangeteken. Tydens dieselfde periode in 2016 is 25 aanvalle aangeteken. Van Januarie tot 26 Junie 2017 kan ’n toename dus gesien word, hoewel daar ’n afname is in terme van voorvalle vir Mei 2016 en Mei 2017;

·         18 van die 30 aanvalle blyk asof dit grotendeels gewapende rowe/huisrowe was – ander ernstige geweldsmisdade sluit in 3 moorde (2 insidente), 8 poging tot moord aanklagte, 1 poging tot verkragting aanklag, 4 aanranding met die doel om ernstig te beseer aanklagtes en 1 krag van brandstigting;

·         Altesaam 16 van die 30 aanvalle was op produsente; 3 opkomende landbouers en 2 waar produsente en werkers geteiken was, met die res (14 voorvalle) waar werkers die teiken van aanvalle was;

·         Meeste insidente vind plaas op Dinsdae, Donderdae, Saterdae en Sondae, met 5 aanvalle elk – vanaf Donderdae tot Sondae het 16 van die 30 insidente plaasgevind (53.33%);

·         17 van die 30 (56,6%) aanvalle het gedurende daglig plaasgevind (06:00 tot 18:00) gevolg deur 7 in die aande tot 24:00;

·         In 12 van die 30 aanvalle is 2 tot 3 slagoffers gelyktydig aangeval, en in die res van die aanvalle is individue geteiken;

·         13 van die slagoffers was ouer as 50 jaar oud, en 21 was onder die ouderdom van 50 jaar, met 4 se ouderdom wat tans onbekend is. In 5 voorvalle is kinders geteiken;

·         Altesaam 20 van die 30 aanvalle is uitgevoer deur 3 tot 4 aanvallers (66.67%), 6 aanvalle is deur 2 aanvallers gepleeg (20%) terwyl daar by 1 aanval 8 tot 10 aanvallers betrokke was;

·         19 van die 30 aanvalle is met vuurwapens gepleeg (63.33%), 7 met ander instrumente soos messe, knobkierries, skerp voorwerpe en yster pype. Tydens 4 insidente is instrumente gebruik wat tans nie bekend is nie;

·         Voertuie, selfone, kontant en vuurwapens is items wat die meeste geteiken is in aanvalle/huisrowe op plase/kleinhoewes. Tydens 13 insidente was voertuie betrokke waarmee verdagtes na of van die toneel vervoer is;

·         In 13 aanvalle is arrestasies uitgevoer deur goeie samewerking tussen die Polisie en landbou gemeenskappe;

·         10 aanvalle het plaasgevind weens nalatigheid aan die kant van slagoffers (deure oop, geen diefwering, ens);

Tot op hede is 6 plaasaanvalle die jaar reeds voorkom deur middel van goeie skakeling tussen die SAPD se spesiale eenhede, die VKB/VL Veiligheidslessenaar en landbouers.  


Waardebepaling van landbou grond – Sessie Maandag 3 Julie 2017

             

VL versoek graag wye deelname aan ’n spesiale Openbare Deelname geleentheid vir landbou grondeienaars en belanghebbendes om insette te deel oor die Waardeerder-generaal se nuwe Regulasies in terme van die Wet op Eiendom Waardasie 2014 (wet 17 v 2014) in Bloemfontein Maandag 3 Julie, 08:00-13:00.   

U deelname en inset is noodsaaklik in terme van die wyse waarop u landbou grond gewaardeer word!

Belangrike ekonomies konsepte en terme in die regulasies moet gedebatteer word, en praktiese uitwerking met beter voorstelle moet gemaak word.

Die vergadering gaan deur Christopher Gavor, die Waardeerder-generaal, en sy konsultant Prof. Mooyo van die UCT, toegespreek word oor die intensie waarmee en Grondwetlike raamwerk waarvolgens die Regulasies opgestel is. Diegene wat bywoon sal kans kry om vrae te vra en voorstelle te maak om die regulasies meer prakties uitvoerbaar en regverdig te maak.

Graag versoek ons dat mense met kennis/agtergrond oor waardering van landbougrond uit elke streek na die vergadering gestuur word, asook kundiges uit landbou besighede en landbou kredietverskaffers (bv. die banke se waardasie komitees / konsultante), prokureurs en boekhouers wie afhanklik is van billike en regverdige grondwaardes.

Uit die eerste vergadering gehou in Gauteng op 5 Junie is daar baie onduidelikheid oor die interpretasie van Grondwetlike (Artikel 25) terme soos huidige gebruikswaarde (mark waarde + huidige produksie waarde/2), die manier waarop die plaas oorspronklik deur wit mense bekom is en die manier wat staatsubsidies bygedra het tot die waarde kapitalisering van die plaas.  Alles wat ’n uitwerking het op die bepaling van billike en regverdige vergoeding (“Just and Equitable Compensation”) moet volgens die Grondwet ook bygewerk word om huidige markwaarde en onteienings waardes te bepaal.

Besoek ons webtuiste om die volgende dokumente te sien: (Onthou, jy het jou lidnommer nodig om in te teken op die webtuiste.)

1.            Die Eiendom Waardasie Wet 17 van 2014,

2.            Die Konsep Regulasies,

3.            AgriSA se insette tot die konsep regulasies, en

4.            Die verslag van die eerste vergadering gehou 5 Junie in Gauteng.

Laat asb. vir Elize Spence weet teen Woensdag 28 Junie 13h00 wie uit elke streek woon by.


Voorbereiding vir die brandseisoen 

   

Volgens ’n verslag deur Thinus Steenkamp, voorsitter van die Vrystaat Sambreel Brandbestrydings Vereniging (VSSBBV), val die brandseisoen in die Vrystaat in oestyd, wat beteken dat behoorlike brandseisoen voorbereidings moontlik minder aandag geniet as wat nodig is. Landbouers word dus aangeraai om betyds met voorbereidings te begin sodat hulle vinnig kan aanpas om hulle belange te beskerm.  

Waar brandbane deur meganiese voorbereiding gedoen kan word, moet dit so vinnig as moontlik gedoen word om aanplantings/oeste te beskerm. Brandbane om huishoudings, arbeiders se huise, stalle en voerbanke te beskerm moet ook gedoen word. Padreserwes moet ook gesny word sodat die sogenaamde ‘brandstof’ vir brande verminder kan word.

Brand van brandbane moet in Mei, Junie en Julie plaasvind, en wanneer grondeienaars brande maak, moet hulle deeglik kennis neem van die Brand Gevaar Indeks van die area waar die brand beplan word. Dit is uiters belangrik dat die plaaslike brandbestrydings beampte, brandbestrydings vereniging en jou bure van die voorgenome brand ingelig moet word.


VSSBBV riglyne vir bywoning van vure 
Die eerste persoon op die terrein moet ’n opsomming van die situasie maak in terme van die tipe insident (veldbrand, voertuig ongeluk, gevaarhoudende stowwe, soek en redding). Die ligging, die status van die insident, die weersomstandighede, die beskikbare radio frekwensies, die mees geskikte toegangsroetes, spesiale gevare of bekommernisse asook moontlike addisionele hulpbronne wat benodig kan word, moet vermeld word. 

Standaard brandbestrydings instruksies

1.            Bly ingelig oor weersomstandighede

2.            Bly ingelig rakende die gedrag van vuur

3.            Bepaal alle optrede ooreenkomstig huidige gedrag van vuur

4.            Identifiseer ontsnap roetes en lig almal in

5.            Vestig uitkyk punte

6.            Wees bedag

7.            Behou goeie kommunikasie

8.            Gee duidelike en verstaanbare instruksies

9.            Behou beheer oor brandbestryders en hulpbronne

10.          Bestry vuur met mening

 

Watter gevaar situasies om bedag voor te wees

1.            Vuur nie opgesom of bepaal nie

2.            Gebied nie gedurende daglig gesien nie

3.            Veilige sones en ontsnappings roetes nie geïdentifiseer nie

4.            Weersomstandighede en gebied onbekend

5.            Oningelig rakende strategie

6.            Onduidelike instruksies

7.            Geen behoorlike kommunikasie

8.            Vestiging van brandlyne sonder vaste anker punte

9.            Vestiging van brandlyne op afdraende met vuur benede

10.          Brandbestryding op kop van vuur

11.          Ongebrande materiaal tussen jou en vuur

12.          Kan nie hoof vuur sien nie

13.          Teen ’n heuwel waar rollende materiaal vuur teen hange kan aansteek

14.          Weersomstandighede word warmer en droeër

15.          Wind word sterker of verander rigting

16.          Vuur begin brandlyn spring

17.          Terrein en plantegroei bemoeilik ontsnapping

18.          Slaap langs die brandlyn


VL steun droogtehulp inisiatiewe

Vrystaat Landbou (VL) ondersteun Graan SA, Agri Noord-Kaap, Agri Wes-Kaap en Agri SA se inisiatiewe om landbouers van die Noord-, Wes en Suid-Kaap met droogtevoer by te staan. Enige van ons lede wat graag hul eweknieë in dié steeds erge droogte geteisterde dele van die land wil bystaan word versoek om Elize Spence by 051 4444 609 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te kontak.

     

Meer inligting oor Graan SA se inisiatief is hier beskikbaar - http://www.grainsa.co.za/view-mailer.php?id=1516&lang=a

Agri Noord-Kaap kan by 053 832 9595 gekontak word. Meer besonderhde is ook op hul webtuiste beskikbaar - agrink.co.za

 

Agri Wes-Kaap kan by 021 860 3804 gekontak word. Meer besonderhede is ook op hulle webtuiste beskikbaar - www.growinggreatness.co.za


Riglyne vir uitstaande dieselrabat terugbetalings

Tydens ‘n vergadering met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) is die volgende riglyne vir landbouers uitgewys in terme van hulle dieselrabat terugbetalings. Sou ‘n landbouer 21 werksdae na die indien van sy of haar opgawe nog nie enige terugvoer/uitbetaling ontvang het nie, moet hy/sy die SAID kontak (telefonies of via e-pos) om ’n saaknommer te kry om die proses van die uitbetaling op te volg. 

Sou jy 21 werksdae daarna steeds nie jou uitbetaling ontvang het nie, moet jy die saaknommer gebruik om ’n klagte in te dien op die e-Filing stelsel onder Dienste, en dan Klagtes. (Sien afdeling op webtuiste vir klagte onder in rooi gemerk.) Sou jy 21 werksdae later steeds geen terugvoer/uitbetaling ontvang het nie, is die kliënt se volgende stap om die Ombudsman te kontak.

  

Vrystaat Landbou (VL) verstaan ons lede se erge frustrasies met die stelsel en sloerende uitbetalings. Daar word voorgestel dat lede die volle bedrag in terme van BTW aan die SAID betaal. Die SAID se stelsel gooi wel nog die resultate uit soos vroeër wanneer die een bedrag by die ander afgetrek is, maar die rentes en boetes wat die SAID op die uitstaande bedrag kan hef kan landbouers later baie duurder te staan kom as die bedrag wat deur die SAID uitbetaal moet word.

Verder moet onthou word dat ‘n kwytskeldingsversoek aan die SAID ten opsigte van boetes slegs een keer elke 36 maande gerig kan word vir dieselfde tipe oortreding.Intussen het Agri SA en sy affiliasies asook bedryfsorganisasies kommentaar op die Nasionale Tesourie se besprekingsdokument oor die hersiening van die Diesel Belasting Rabat Stelsel ingedien. 'n Brief van Agri SA in terme van die kommentaar en proses asook Agri SA se kommentaar is hier beskikbaar. http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/kommersiele-komitee/boerdery-bestuur/artikels/961-kommentaar-versoek-op-die-hersiening-van-die-diesel-belasting-rabat-stelsel

Kwessies wat Agri SA na ’n Kommersiële Beleidskomitee vergadering aangedui het is dat ’n logboek vir alle voertuie on-onderhandelbaar is. Agri SA is ook in die proses om te onderhandel dat sou ’n landbouer se dokumentasie 100% in plek wees, hy of sy 100% moet kan terugeis.

Verder sal daar ook onderhandel word dat vervoer van personeel of produkte van die plaas na die betrokke afsetpunt en terug ook geëis moet kan word.

Onthou, jou lidnommer is ook jou wagwoord om op die webtuiste in te teken.


 Vergadering met AfriForum en die VKB/VL Veiligheidslessenaar se LBP oudit

Vrystaat Landbou (VL) se Landelike Veiligheid Komitee sal op 12 Julie 2017 ‘n vergadering met AfriForum hou waartydens knelpunte binne die Landbou Beveiligings Plan (LBP) aandag sal geniet. Die vergadering word saam met Agri SA en die SAPD aangebied. Dié gesprekvoering is noodsaaklik gesien in die lig van gemeenskaps betrokkenheid en –polisiëring en hoe moontlike koördinering en integrasie binne die LBP in die toekoms kan geskied.

Oudit van die LBP in die Vrystaat
Intussen is die VKB/VL Veiligheidslessenaar se oudit van die LBP in die Vrystaat voltooi. Dit sal eerstens tydens ‘n spesiale vergadering met SAPD topbestuur voorgelê word, en dan aan die Prioriteits Komitee van Landelike Veiligheid verskaf word, sodat intervensies gesamentlik geloods kan word. 

Die gebrek en tekortkominge aan voertuie is die enkele grootste bedreiging wat die LBP kniehalter ten opsigte van dienslewering deur die SAPD.

 

Die probleem is na Agri SA verwys wat op die hoogste vlak ‘n spesiale ondersoek na die stand van voertuie in die Vrystaat gaan versoek. 


Veiligheid, toegang tot plase en seisoenale werkers

   

Vrystaat Landbou (VL) en Adv Hannes du Preez van die SAPD se Regsdienste het landbouers van Hertzogville, teen die grens van die Noordwes provinsie, op 19 Junie 2017 besoek. Die landbouers is primêr aartappelprodusente. Aspekte rondom ondere andere veiligheid van produsente, verblyfreg van werkers, toepassing van die Strafproseswet en dies meer het plaasgevind. In die lig van die feit dat aartappelprodusente dan ook baie gebruik maak van seisoenale werkers, het die besprekings dan ook redelik klem gelê op hierdie onderwerp.

Wat van belang is, is veral die feit dat sodanige werkers in die eerste instansie aan ‘n proses van keuring onderwerp word. Alhoewel dit nie werklik altyd so prakties uitvoerbaar is nie, word daar aanbeveel dat produsente moet poog om grootliks gebruik te maak van werkers wat vantevore gebruik is en hulself tot ‘n mate alreeds bewys het. In dié verband is dit noodsaaklik dat produsente weet wie die werkers is en dat persoonlike details wat hul identiteit bevestig, beskikbaar is. In die tweede instansie, word aanbeveel dat slegs die aantal werkers wat benodig word, aangestel word.

Dit sal verhoed dat werkers wat nie benodig word nie, ook deel vorm van die groep. Dit sal verder help dat daar nie persone is wat by die wonings van die werkers rondhang en hulle met misdadige aktiwiteite besig hou nie. Produsente moet daarom verseker dat oortollige werkers wat nie benodig word nie, reeds vroeg in die proses ingelig word van die feit dat slegs ‘n sekere aantal werkers benodig word. Diegene wat dus oortollig is, sal nie toegelaat word om verder deel van die proses te vorm nie. Derhalwe is dit belangrik dat behoorlike beheer toegepas word tydens die werwing van die werkers.

In die laaste instansie is dit ook nodig dat produsente reëls neerlê vir toegang tot hul eiendom.

Die plaasprotokol behoort onder die aandag van alle werkers gebring te word en in terme van die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, Wet 62 van 1997, word die grondeienaar toegelaat om redelike voorwaardes te bepaal wat toegepas moet word in geval waar die werkers bona fide besoekers ontvang. Hierdie reëls moet redelike voorwaardes bevat en moet ook onder die aandag van alle werkers gebring word. Sodanige voorwaardes is normaalweg van toepassing op bona fide besoekers wat die eiendom betree ten einde lewe of eiendom te beskerm of om die onbehoorlike ontwrigting van werk op die eiendom te verhoed. Dit moet ook pertinent onder die werker se aandag gebring word dat ‘n okkupeerder verantwoordelik sal wees vir enige handeling, versuim of gedrag van sy of haar besoekers wat skade vir ander persone aanrig terwyl sodanige besoeker op die eiendom teenwoordig is en indien die okkupeerder, deurdat hy redelike stappe geneem het, sodanige skade kon verhoed het.

 

Verder word aanbeveel dat daar gewaak word teen leegleêrs en dat sodanige persone vroegtydig geïdentifiseer word sodat die nodige stappe teen hulle geneem kan word waar nodig. In terme van die Wet op Uitbreiding van die Sekerheid van Verblyfreg word dit geag dat ’n persoon wat deurlopend en openlik vir ’n tydperk van een jaar op die eiendom bly, die nodige toestemming gehad het om daar te bly tensy die teendeel bewys word. ’n Persoon wat vir ‘n tydperk van drie jaar deurlopend en openlik op die eiendom bly, sal geag word as ‘n persoon wat daar bly met die kennis van die grondeienaar of persoon in beheer.


Klagte kanaal in terme van dienslewerings probleme deur SAPD 

Landbouers word weereens versoek om waar klagtes ten opsigte van polisiering bestaan, dit met die Vispol bevelvoerder en die Stasie bevelvoerder van die plaaslike SAPD op te neem. Daar word weereens klem gelê dat dit raadsaam is om ‘n “paper trail” op te bou van probleme / klagtes wat, indien dit nie binne ‘n redelike tyd aandag geniet nie, na die volgende vlak van bevel en beheer verwys kan word - dus na cluster vlak.

Indien daar nie genoegsame aandag deur die cluster bevelvoerder bekom word nie, moet die probleem na die Provinsiale Kommissaris van die SAPD verwys word.

Daar is ook nog ’n klagte kanaal waar ‘n formele klagte van swak diens deur die SAPD ge-open kan word wat deur die “Bestuurs Intervensie Eenheid van die SAPD”, die Anti-korrupsie eenheid van die SAPD of die Onafhanklike Klagte Direktoraat (OKD) ondersoek kan word, of selfs die kantoor van die Openbare Beskermer (OB).  


Jong Vrystaat landbouer wenner by #YAFF

Vrystaat Landbou (VL) wil graag vir Eric Ntlaba gelukwens met die toekenning wat hy op 23 Junie 2017 by die nasionale Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se Jeug in Landbou, Bosbou en Visserye Kompetisie (#YAFF) gewen het. Ntlaba is in die kategorie landbou, kommersiële produsent genomineer. Alle genomineerdes in die kompetisie moet tussen 18 en 35 jaar wees, en moet vir twee jaar of langer aktief in die landbou betrokke wees.

   Eric en Lindiwe Ntlaba, en hul seun, Tiisetso

Ntlaba is in 2016 ook aangewys as die Landbouskrywers SA Sentraal Streek en Nasionale Nuwe Toetreder wenner aangewys.

 

Ntlaba boer met onder andere varke by Lindley. Hy het sy loopbaan as landbouer begin terwyl hy by ‘n hotelgroep in Limpopo gewerk het. Hy het deur die week gewerk en oor naweke meer oor varkboerdery by landbouers in Magaliesburg geleer. 


Neutrale weerstoestande verwag, eerder as El Nino 

Volgens Santam Landbou se nuutste weerverslag kom dit voor of neutrale weerstoestande oor die volgende paar maande gaan voorkom: "Met meer sekerheid oor die El Nino-ontwikkeling lyk dit al meer asof daar eerder neutrale toestande gaan voorkom as ‘n El Nino-verskynsel. Dit is goeie nuus vir die Somerreënvalgebied maar nie noodwendig vir die Winterreënvalgebied nie."

  

Alhoewel daar reën in die volgende maande gaan voorkom oor die Weskaap lyk dit nie asof dit genoeg gaan wees om die droogte te breek en genoegsame aanvulling van oppervlakwater gaan gee nie."

Die volledige verslag is hier beskikbaar. 


Veediefstal opleiding by clusters 

Veediefstal opleiding onder leiding van die SAPD (Adv Hannes du Preez) en die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), vir sigbare Polisielede, vind maandeliks by verskeie clusters in die Vrystaat plaas. Die mees onlangse sessie het plaasgevind op Kroonstad waar al die stasies wat binne die cluster val se landelike veiligheid koördineerders en Sigpol lede, asook landbouers opgelei is ter voorkoming van veediefstal met spesifieke verwysing na Artikel 6 en 8 van die Veediefstalwet.

Die belangrikheid van die merk van diere
Die RPO se Veediefstal Voorkomings Forum het die volgende inligting ten opsigte van die merk van vee beskikbaar gestel vir die nuusflits:

Die Wet op die Identifikasie van Diere (Wet 6 van 2002), maak die merk van vee verpligtend. Die wet is op die hele nasionale grondgebied van Suid-Afrika van toepassing en alle beeste, skape, bokke en varke moet gemerk word. Wat is ’n identifikasie merk? Dit is ’n merk wat deur die Minister toegeken word en op die stadium is dit ’n brand- en tatoeëermerk. Kleinvee en varke moet op een maand getatoeëer word, en beeste kan van een maand getatoeëer word, maar moet op ses maande identifiseerbaar wees (tatoeëermerk of gebrandmerk ) en moet met die eerste verskyning van die twee permanente tande gebrandmerk word (± 18 tot 24 maande).

Alle vee-eienaars moet aansoek doen vir ’n geregistreerde identifikasiemerk. Hier volg ‘n paar voorbeelde waaroor onsekerheid in die praktyk ontstaan en as bedrog beskou kan word:

·         Indien die brandmerk op die man se naam geregistreer is en sy vrou ook diere besit moet sy ook ‘n merk registreer.

·         Indien die pa ’n merk geregistreer het is dit sy diere, en moet die seun/dogter sy/haar eie merk registreer of indien saam geboer word moet die pa vir sy seun/dogter skriftelik volmag gee om namens hom in sekere gevalle te mag optree, soos by die uitreik van ’n veeverwyderingsertifikaat en ’n dokument van identifikasie.

·         Arbeiders op plase mag nie die identifikasiemerk van die grond eienaar op hulle vee aanbring nie. Elke arbeider moet sy eie identifikasiemerk registreer. Dit is belangrik om dit aan te moedig aangesien die diere later moontlik op meentgronde, nie-ïdentifiseerbaar, gaan eindig.

·         Indien daar met die vee in ‘n trust of maatskapy geboer word, moet die trust of maatskappy sy eie identifikasie merk registreer. Indien ’n dokument van identifikasie- en veeverwyderingsertifikaat ingevul word, moet die trust of maatskapy se registrasie nommer saam ingevul word. Om bewys te lewer dat die persoon wat die vee in sy besit het ’n direkteur of trustee is en die magtiging  besit om met die vee te handel, sal dit die proses vergemaklik as die persoon ’n brief van die maatskappy of trust het wat aandui dat hy/sy met die vee handel.

Hoe word ‘n brandmerk geregistreer?
’n Aansoek om registrasie van ’n identifikasiemerk moet by die registrateur gedoen word, op die voorgeskrewe wyse, én dit moet vergesel word met die voorgeskrewe geld. Indien die aansoek voldoen aan die vereistes van hierdie Wet sal die registrateur;

a.       ’n Identifikasiemerk aan die aansoeker toeken, en

b.      die identifikasiemerk in die aansoeker se naam registreer, en

c.       aan die aansoeker ’n registrasiesertifikaat van daardie identifikasiemerk uitreik.

Vorms is verkrygbaar vanaf voorligtingskantore, landdroskantore, veediefstaleenhede van die SAPD of by die registrateur van identifikasiemerke. Carine Annandale by die Vrystaatse Rooivleis Produsente Organisasie (VSRPO) (Tel nr 079 529 5000 kantoor ure 8:00 tot 13:00; E-pos adres Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.) sal ook kan help met aansoeke en oordragte van identifikasiemerke.

Adres van Registrateur

Die Registrateur: Diere-identifikasie

Privaatsak X 138, Pretoria, 0001

Om vertraging en frustasie te voorkom tydens die stop en navraag van dokumentasie tydens die vervoer en aflewering van vee by afsetpunte, verseker dat alle dokumentasie reg ingevul is volgens wetgewing en dat eienaarskap bewys kan word deur afskrif van die registrasie sertifikaat of, nog beter, die klein besigheidskaartjie grote registrasie kaartjie te kan toon. Briewe van volmagtiging en/of bewys van trustee en/of direkteur moet gewys kan word.

 


Vuurwapenlisensies: Interim maatreëls

Daar word huidiglik gewag op die uitspraak van drie afsonderlike regsgedinge wat op 25 en 26 April 2017 in die Hoë Hof in Pretoria aangehoor is waarin die huidige vuurwapen lisensiëringsproses figuurlik onder skoot gekom het. In reaksie op die uitstaande uitsprake het die waarnemende Nasionale Polisie Kommissaris, Kgomotso Phahlane, ’n instruksie gedateer 8 Mei 2017 uitgegee waarin ondere andere met sekere van die dispute waaroor argumente in die hof aangehoor is, in die interim mee gehandel word.

In die verband word die wettigheid en geldigheid van die “groen lisensies” wat onder die 1969 Vuurwapenwet resorteer, erken. Die direktief maak verder melding van die inhandiging van vuurwapens waar herlisensiërings nie betyds gedoen is nie. In dié verband en in die lig van die uitstaande uitsprake in die bogemelde sake, is vuurwapenverenigings se advies dat wapens nie dadelik ingehandig moet word nie maar dat daar eerder gewag word op die uitsprake.

Indien u egter sou besluit om die wapen(s) in te handig, moet dit pertinent gespesifiseer word dat die wapen vir veilige bewaring en nie vir vernietiging ingehandig word nie.

’n Afskrif van die skrywe is hier op ons webtuiste beskikbaar.


Vrystaat Landbou 2017 Streekvergaderings

    
Die laaste van Vrystaat Landbou se 2017 streekvergaderings sal aan die begin van Julie 2017 plaasvind. Die tema van hierdie jaar se vergaderings is: Kom praat jou hart uit en stel realistiese en haalbare voorstelle voor aan mede-landbouers en leiers

Marius Volschenk, area bestuur van Nedbank, gesels ook oor die Bank Vereniging van Suid-Afrika (BASA) en die bankgroep se standpunte in terme van landbou asook grondhervormingskwessies. Dankie aan Nedbank wat weer optree as borg vir ons streekvergaderings.

   

Die vergaderings sal as volg plaasvind.

 

 

Streekverteenwoordiger

PLEK

TYD

 

 

 

 

MAART

 

 

 

29

Jakkals le Roux

Wesselsbron -  Hotel

10:00

30

Andre v Rensburg

Bultfontein  -  Pan Paleis

09:00

 

 

 

 

APRIL

 

 

 

19

Alison Oates

HARRISMITH  - Gholfklub

11:00

 

 

 

 

MEI

 

 

 

3

Rita Erasmus

FICKSBURG - Soutkop boereverenigingsaal

09:00

9

Daan Venter

WARDEN  - Boereverenigingsaal

10:00

11

Bernard Maree

EXCELSIOR  - Boereverenigingsaal

15:00

23

Jacques van Rensburg

BETHULIE – Bethulie Buiteklub

10:00

25

Boy Saaiman

VILJOENSKROON  - Golf Klub

10:00

 

 

 

 

JUNIE

 

 

 

6

Daniël van Tonder

DEWETSDORP  - Dewetsdorp Golf Klub

 

 

 

 

 

JULIE

 

 

 

3

Manie van Rooy

TWEELING - Boerevereniging Saal

 18:00


Vrystaat Landbou ledegeld vir die 2017/18 finansiële jaar

   

Vrystaat Landbou wil graag ons lede bedank vir hulle jaarlikse bydraes in ledegeld, waarsonder ons nie ons take sou kon verrig nie. Ons bedank julle hartlik met die woorde van Mahtma Gandhi:

"A Customer is the most important visitor on our premises. He is not dependant on us. We are dependant on him. He is not an interruption on our work. He is the purpose of it. He is not an outsider on our business. He is part of it. We are not doing him a favour by serving him. He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so."

Die bestuur het onlangs ’n verhoging van 6,4% in ledegeld goedgekeur. Ons deel graag die betrokke bedrae vir die verskillende kategorieë.

Ledegeld 2017/2018

·         Ledegeld vir die jaar R2820 (BTW ingesluit)

Pa & Seun Boerderye

·         Pa betaal volprys R2820 (BTW ingesluit)

·         Seun (onder 35 jaar) betaal halfprys R1410 (BTW ingesluit)

·         Indien meer as een seun, betaal elke seun R1410 (BTW ingesluit)
(Hierdie vergunning slegs per debietorder)

Maatskappye, Vennootskappe, ens.

·         Die instansies betaal R4840.00 (BTW ingesluit)

·         Eenmalige aansluitingsfooi R100.00

Jongboere onder die ouderdom van 35 jaar betaal geen aansluitingsfooi nie. Nuwe lede wat per debietorder gaan betaal, betaal geen aansluitingsfooi nie.
Die boekjaar strek vanaf 1 Mei tot 30 April van die volgende jaar. Ledegeld moet asseblief jaarliks voor die kongres (in Augustus) betaal word.

BANKBESONDERHEDE:  Vrystaat Landbou, ABSA Tjek Rekening - 470 940 670
TAKKODE:       632005
VERWYSING: Verstrek asseblief te alle tye die lidnommer, voorletters en van, of maatskappy of trust naam.


 Herinnering om inkomstebelastingopgawes vir die 2017 jaar van aanslag in te dien

      

Ons wil graag 'n verslag van PWC deel wat werkgewers en belastingbetalers herinner aan die lewering van inkomstebelastingopgawes vir die 2017 jaar van aanslag, soos in Staatskennisgewing No. 547 vervat, gepubliseer in Staatskoerant No. 40898. 

Die volledige verslag is hier beskikbaar.