Sien plekke waar publieke verhore oor grond plaasvind

Die plekke is bevestig waar die publieke verhore oor die hersiening van Artikel 25 van die Grondwet gaan plaasvind. Dié hersiening sluit onteiening sonder vergoeding deur die staat, wat in die openbare belang moet wees, in. 

Volgens ’n mediaverklaring van die parlementêre kommunikasiediens, namens die voorsitters van die Gesamentlike Grondwetlike Hersieningskomitee, Vincent Smith en Lewis Nzimande, sal die verhore in die Noord-Kaap op 26 Junie 2018 en in Limpopo op 27 Junie 2018 begin.

Die Vrystaatse verhore vind op 2 Julie 2018 in Botshabelo, 3 Julie 2018 in Welkom en op 4 Julie 2018 in Phuthaditjhaba plaas. Die plekke waar dit sal gebeur, is die Samson Sefuthi Gemeenskapsaal (Botshabelo), Ferdie Meyer Saal (Welkom) en die Phuthaditjhaba Veeldoelige-sentrum (Phuthaditjhaba). Die openbare verhore vind van 11:00 tot 16:00 plaas.

Vrystaat Landbou moedig sy lede aan om aan die proses deel te neem en die verhore by te woon, indien moontlik. 

Die hersieningskomitee het in sy verklaring beklemtoon dat dit tydens die publieke verhore nie verdere skriftelike voorleggings sal aanvaar nie. Dit het meer as 500 000 skriftelike voorleggings ontvang. 

Nzimande het gesê dat mense nie 100 000 mense moet bring om te praat nie, aangesien mense wat dieselfde sê se boodskap ewe veel gewig as een stem dra.

 

Diegene wat die verhore bywoon, moet kennis neem van die volgende:

  • Die komitee het die versekering gegee dat omvattende veiligheidsmaatreëls in plek sal wees en geen intimidasie toegelaat word nie;
  • Deelnemers sal op die dag moet registreer;
  • Daar sal vertaaldienste beskikbaar wees;
  • Plekke kan minstens 350 mense akkommodeer en daar is reëlings om enige oorloop van mense te akkommodeer;
  • Insette sal beperk word tot 10 minute per persoon;
  • Skriftelike voorleggings sal nie aanvaar word nie, maar sprekersnotas word toegelaat en kan ingehandig word;
  • Notules sal van die verrigtinge gehou word.

 

Datums en bevestigde lokale vir openbare verhore in die Vrystaat (geskeduleerde tyd tussen 11:00 tot 16:00):

2 Julie 2018: Botshabelo (Samson Sefuthi Gemeenskapsaal; Mangaung Metro)

3 Julie 2018: Welkom (Ferdie Meyer Saal; Lejweleputswa distriksmunisipaliteit)

4 Julie 2018: Phuthaditjhaba (Phuthaditjhaba Veeldoelige-sentrum; Maluti-A-Phufong plaaslike munisipaliteit)

 

Vir 'n lys (dorp, datum en plek) van die openbare verhore, klik hier.