Nuusflitse – Januarie 2019 - VL rig versoek oor beter selfoonsein vir landbouers

VL rig versoek oor beter selfoonsein vir landbouers

Swak selfoonsein in landelike gebiede hou ’n veiligheidsrisiko in én landboubesigheid kan ook nie behoorlik bedryf word nie. Dit is van die gevolge vir landbouers in gebiede waar onvoldoende selfoondienste aan hulle verskaf word.

Volgens dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), is dit waarom VL ’n navraag aan Vodacom gerig het nadat ’n opgawe oor die seine van die selfoonnetwerk gemaak is en landbouers in die Vrystaat verskeie probleme ondervind het. Buys sê daar is versoek dat waar moontlik ekstra torings in problematiese areas aangebring word.

“Die kwaliteit en beskikbaarheid van selfoonsein hou ’n groot risiko vir landbouers in landelike gebiede in, aangesien hul veiligheid daardeur geraak word. Alarms en noodseine kan byvoorbeeld nie gestuur word wanneer hulp vanaf mede-landbouers of die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) benodig word nie,” sê sy.

Buys meen daarom moet landbougemeenskappe grotendeels op radionetwerke staatmaak om na hul veiligheid om te sien.

Volgens haar het die onbeskikbaarheid van selfoonsein ook ’n geweldige impak op ’n landbouer, aangesien data gebruik word om besigheid via die internet te doen.

“’n Versoek is aan Vodacom gerig om die probleme aan te spreek,” sê sy. “Geen terugvoer is tot dusver hieroor deur Vrystaat Landbou ontvang nie. Vrystaat Landbou het egter besluit om Vodacom die geleentheid te gun om binne sewe dae op ’n amptelike skrywe terugvoer te gee.”

Volg dié stappe wanneer dit by probleme met selfoonsein kom:

  • Lede moet sover moontlik eerstens hul klagtes aan die dienssentrum van ’n selfoonnetwerk rapporteer en ’n verwysingsnommer kry.
  • Indien geen terugvoer ontvang word nie, moet dit met toesighouers hoër op by die betrokke verskaffer geskakel word.
  • Verder kan dit aan OKOSA (die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika) gerapporteer word, asook die verbruikerskommissaris.
  • Ingevolge Artikel 14(2)(i)(bb) van die Wet op Verbruikersbeskerming, Wet 68 van 2008, kan verbruikers ’n vaste termynooreenkoms te enige tyd kanselleer deur aan die verskaffer 20 besigheidsdae skriftelike kennis te gee. Let daarop dat hierdie bepalings nie van toepassing is op transaksies tussen regspersone nie. Verder ingevolge artikel 14(3)(a) die verbruiker teenoor die verskaffer aanspreeklik bly vir enige bedrae aan die verskaffer verskuldig ingevolge daardie ooreenkoms tot op datum van die kansellasie en verdermeer ingevolge artikel 14(3)(b)(i) kan die verskaffer ’n redelike kansellasieboete oplê ten opsigte van goedere verskaf, dienste gelewer, of kortings toegestaan aan die verbruiker met die oog op die voortduur van die ooreenkoms vir die beoogde vaste termyn, as daar is.
  • Verder kan landbouers op die webblad “Hello Peter” klagtes wat betref ’n spesifieke diensverskaffer gaan lê: hellopeter.com
  • Verder kan die landbouvereniging en/of gebiedskantoor op skrif ’n opgawe indien na VL en/of na die selfoonnetwerk waar probleme ondervind word.
  • Sodra VL enige terugvoer van Vodacom of ander selfoonnetwerke ontvang, sal dit dadelik met die organisasie se lede gekommunikeer word.