Nuusflitse – Maart 2019 - Tariewe van identifikasie-sertifikate vir diere verhoog in April

Tariewe van identifikasie-sertifikate vir diere verhoog in April

Die verhoogde tariewe van identifikasie-sertifikate vir diere tree op 1 April 2019 in werking. Die nuwe tariewe is op 22 Februarie 2019 deur Senzeni Zokwana, die minister van landbou, bosbou en vissery, in die Staatskoerant gepubliseer.

Die registrasie van ’n diere identifikasie-sertifikaat, ’n kopie daarvan, die oordrag van ’n registrasie sertifikaat tussen eienaars én registrasie as ’n brandmerk-operateur sal voortaan R150 kos.

Vrystaat Landbou se lede moet kennis neem hiervan en sorg dat hulle diere identifikasie-sertifikate besit en dat hul besonderhede en brandmerke korrek op sodanige sertifikate gereflekteer word.

 

Klik hier om die aankondiging in die Staatskoerant te sien.

Klik hier vir ’n aansoekvorm vir die oordra van registrasie van ’n identifikasie-merk.

Klik hier vir ’n aansoekvorm vir die heruitreik van ’n identifikasie-merk.

Klik hier vir die aansoekvorm vir die registrasie van ’n identifikasie-merk.