Nuusflitse – Maart 2019 - VL beklemtoon wéér verskil tussen ’n landbou-organisasie en AfriForum

VL beklemtoon wéér verskil tussen ’n landbou-organisasie en AfriForum

Agri SA en AfriForum word dikwels met mekaar verwar. Baie mense dink hulle vervul dieselfde rol en daar word ook dikwels dieselfde verwagtinge aan hulle gestel. Daar bestaan boonop ’n oorvleueling in die ledebasis van hierdie organisasies, wat maklik daartoe kan lei dat hulle as twee treine op dieselfde spoor gesien word. Dit is egter nie die geval nie.

Om duidelikheid hieroor te skep, publiseer Vrystaat Landbou (VL) wéér ’n artikel van meer as vier jaar gelede om die verskille onder sy lede se aandag te bring. Hierdié storie het in VL se Nuusflitse van Februarie 2015 verskyn en VL moedig sy lede aan om daarvan kennis te neem.

“Hiermee beklemtoon ons die feit dat ’n organisasie soos Vrystaat Landbou en ’n waghond-organisasie of burgerregte-organisasie verskillende rolle het,” sê Gerhard Kriel, Hoof Uitvoerende Beampte van VL.

 

Dr Theo de Jager, voormalige vise-president van Agri SA, het destyds hierdie dokument saamgestel waar die verskille tussen AgriSA en AfriForum uitgewys word. 

AfriForum:

Agri SA

-Burgerregte-organisasie: Verdedig regte van individue en minderheidsgroepe teen wie onregmatig gediskrimineer word en veg vir toepassing van gelykheidsbeginsels – gelyke geleenthede, gelykheid voor die reg, en Vryheid binne die raamwerk van die grondwet.


-Waghondkarakter: Waaksaam oor regte en beginsels, moet kan grom en byt en reputasie  van afskrikwaarde hê. (Soos heelagter in rugbyspan-gekies op verdedigingsvermoë.)

-Fokus meestal op politieke- en sosiale regte.

 

-Doel: Slaan staat + ander instellings hard op

neus oor onbillike optrede of diskriminasie

teenoor individue of minderhede. Beskerm

slagoffers van magsoptrede, tree in die bresse

vir uitgelewerdes teen boelies.

 

-Reaktiewe aksieplan vir skending van regte.


-Konfronterende styl: Hoef nie vir beleidmaker/staat aanvaarbaar te wees. Kan verafsku word, sal nie kernbesigheid or suksessyfer beïnvloed.

 
-Wapentuig vir konfrontasie: protesaksie,

mediaveldtogte, hofsake, boikotte,

weerhouding van samewerking of bydrae, en

verset.

 

-Slagveld: hof, openbare domein, die media +

strate.

 

Belange-organisasie: Verskil van burgerregteorganisasie tov karakter, doelwitte, styl, strategie, wapens, slagveld. Grys gebied waar die twee soorte strukture oorvleuel oor funksies en fokuspunte. Geeneen van die eienskappe wat 2 van mekaar onderskei, is absoluut nie.

-Geleentheid soek karakter: Kan nie heeltyd

grom en byt, moet geleenthede kan soek en

voordeel vir lede beding. (Soos senter of

agtsteman-kry bal oor voordeellyn.)

 

-Fokus op ekonomiese, kommersiële belange.

 

-Doel: Beding voordeel vir lede. Aard van AgriSA is dit voordeel itv winsgewendheid en

volhoubaarheid van landbou. Moet staat en

ander instellings beïnvloed vir beleidsraamwerk

waarbinne landbou kan gedy.

 

-Tree pro-aktief op deur beleidsvorming te

beïnvloed tydens vormingsfase.

-Samewerkende styl:Moet oop deur by

beleidmaker/staat hê. Respekvolle verhouding

moet bestaan- bou dit nie deur deurlopende

konfrontasie nie. Oorreed besluitnemers om belange van lede tebevorder. AgriSA konteks: meestal druk op beleidmakers en beleidbeïnvloeders om wetenskaplik ingeligte besluite, eerder as ideologies geïnspireerde besluite, te neem.

 

-Wapentuig beperk tot 2 items: parate feite en

logiese geldige argumente. Moet diplomaties

wees, diskreet en eindelose geduld hê, vertoure

inboesem.

 

-Slagveld: raadsaal, onderhandelingstafel, ‘n

beraad, inklusiewe forums, vergaderings,

openbare konsultasies en verhore en

persoonlike afsprake.

 

Klik hier vir ’n tweede dokument wat uitbrei op die verskille.

Klik hier vir ’n skakel na die vorige Nuusflitse van Februarie 2015.