Nuusflitse – Mei 2019 - Armour: Landbouers moet in Junie insette tot GOP lewer

Armour: Landbouers moet in Junie insette tot GOP lewer

Landbouers moet in Junie 2019 spesifieke insette, soos oor die opgradering van landelike paaie, instandhouding en netheid van landelike dorpe, by hul munisipaliteite maak. Volgens Dr Jack Armour, Bedryfsbestuurder van Vrystaat Landbou (VL), is Junie die maand vir die finalisering en afteken van munisipale geïntegreerde ontwikkelingsplanne (GOP’s of IDP’s) en moedig hy landbouers aan om hul saak te stel.

“Kwessies van besoedeling van asgate en watersuiweringsaanlegte se impakte op landbou moet ook opgeneem word in die GOP’s,” sê Armour. Volgens hom behoort landbouforums, wat bestaan uit een verteenwoordiger uit elke landbouvereniging in ’n munisipale gebied, met die plaaslike munisipaliteit te vergader en amptelike insette te lewer. Die verteenwoordiger doen dit gewoonlik onder leiding van ’n streekverteenwoordiger.

Armour en Gernie Botha, Regsadviseur van VL, het byvoorbeeld vir Kempen Nel, die Letsemeng-streekverteenwoordiger, bygestaan en die Letsemeng-landbouforum verteenwoordig. Dit is gedoen saam met Chris Nel en Pieter Havenga van Koffiefontein en Gert Labuschagné van die Petrusburg-landbouvereniging om insette tot hul GOP en voorlopige begroting te maak.