Digicoms

Nuusflitse – September 2019 - Vul sensus-vraelys só in as dit pla

Vul sensus-vraelys só in as dit pla

Vrystaat Landbou (VL) moedig sy lede aan om sover moontlik aan die Sensus vir Kommersiële Landbou (CoCA) deel te neem.

Dit volg nadat hy verskeie klagtes van lede ontvang het wat ongemaklik is oor van die inligting wat deel sensus uitmaak. Daarom doen VL ’n beroep op landbouers om die dele van die vraelys waarmee hulle gemaklik is in te vul en die gedeeltes uit te los wat hulle nie bereid is om in te vul nie.

Die inligting wat deur sensus ingesamel word, is noodsaaklik vir beleidsbesluite en beplanning van die landbousekor in Suid-Afrika. Uitslae van die sensus word reeds in November 2019 verwag.

VL het reeds verskeie kere met Statistieke Suid-Afrika (Stats SA), wat die sensus se inligting versamel, vergader om seker te maak alles is in plek en kwessies word aangespreek.

Daar is ook vroeër in VL se Nuusflitse van Julie 2019 oor die vertroulikheid van die sensus berig. Stats SA het byvoorbeeld by ’n vergadering op 3 Julie 2019 dit duidelik gemaak dat alle inligting vertroulik is. Hy mag glad nie enige individuele of persoonlike inligting met enige persoon of instelling deel nie, anders sal die geloofwaardigheid van al sy statistiek daarmee heen wees.

Stats SA voldoen ook aan internasionale statistiekstandaarde en resorteer onder die Statistiekwet. Artikel 17 van die Wet op Statistieke (Wet No. 6 van 1999) verplig hom om alle inligting wat verskaf word deur respondente as streng vertroulik te hanteer. Dit word ook so op die vraelys aangedui. Resultate word verder slegs in ’n saamgestelde formaat uitgegee.

 

Klik hier om alle inligting oor die sensus op CoCA se webtuiste te kry.

Klik hier vir die berig, wat onder meer selftelling en ander belangrike inligting insluit, wat in VL se Nuusflitse van Julie 2019 verskyn het.

Klik hier vir ’n berig oor die sensus wat in VL se Nuusflitse van Junie 2019 verskyn het.