Nuusflitse – Oktober 2019 - VL, Eskom spreek kwessies soos deposito’s aan

VL, Eskom spreek kwessies soos deposito’s aan

Vrystaat Landbou (VL) het landbouers se bekommernisse oor kragvoorsiening, vooruitbetaalde deposito’s en duur fooie aan Eskom oorgedra. Hy het ook aan die kragvoorsiener beklemtoon dat produsente onder geweldige druk verkeer en weens verskeie omstandighede dikwels nie in staat is om ekstra te betaal nie.

Dié verhoogde deposito’s was van die onderwerpe op die agenda toe van VL op 14 Oktober 2019 met afgevaardigdes van Eskom in Bloemfontein vergader het. Ander belangrike kwessies soos toegang tot plase, meterlesings, alternatiewe energie, lynfooie, behuising van plaaswerkers, verouderde infrastruktuur en die steel van infrastruktuur is ook bespreek.

Dr Jack Armour, Bedryfsbestuurder van VL, het dit duidelik gemaak dat dit nie net Eskom is wat finansiële uitdagings in die gesig staar nie, maar dat landbouers ook sukkel. “In party dele is dit weens die droogte. Produksiekostes is hoog en die toename in sekuriteits deposito’s sit ekstra druk op landbouers,” sê hy.

Volgens hom is sommige landbouers byvoorbeeld nie tydens oestyd in staat wees om ’n deposito binne drie maande te kan betaal nie.

Die ooreenkoms tussen Eskom en die gebruiker maak voorsiening dat eergenoemde kan aandring op verhoogde deposito’s. Dit doen Eskom deur aan te dring op deposito’s, gelykstaande aan drie maande se fooie, wat binne 30 dae betaal moet word. Armour het versoek dat daar hieroor onderhandel word en Eskom het alternatiewe bespreek.

Landbouers moet egter vir Eskom persoonlik nader en oor die betaling van deposito’s onderhandel. Ander opsies, soos om oor drie maande te betaal en in uitsonderlike omstandighede selfs oor 12 maande, bestaan. “Die onus bly egter op elkeen om self met Eskom te onderhandel,” sê Armour.

Klaas Gouws, waarnemende algemene bestuurder van Eskom in die Vrystaat, het die belangrikheid van die landbousektor vir Eskom beklemtoon. Volgens hom beïnvloed die finansiële uitdagings wat sy maatskappy beleef sy dienslewering en is verouderde infrastruktuur ’n groot bekommernis.

Gouws sê ook Eskom neem meter-bedrog en ander vorme van die steel van elektrisiteit ernstig op. Hy het VL en sy lede versoek om te help om hierdie misdrywe te beveg.

 

Sien dokumente vir meer inligting oor spesifieke kwessies of kontakbesonderhede:

Klik hier vir inligting oor meterlesings.

Klik hier vir inligting oor toegang tot plase.

Klik hier vir inligting oor die hersiening van sekuriteite in elektrisiteitsrekeninge (deposito’s).

Klik hier vir die notule van die vergadering met Eskom op 14 Oktober 2019.