Nuusflitse Augustus 2015 - Misdaad rapporteringsblad op ons webtuiste

 

Misdaad rapporteringsblad op ons webtuiste

Onderrapportering van misdade in landelike gebiede bied groot uitdagings om misdaad patrone vas te stel en gevolglik gebeurlikheidsplanne op te stel om dit die hoof te bied. Die Vrystaat Landbou (VL) en VKB Veiligheidslessenaar het derhalwe ’n blad op ons webtuiste geskep waar enige misdade op plase, hetsy dit by die Polisie aangemeld is al dan nie, aangemeld kan word. Dié misdade gaan nie opgevolg word nie, maar die statistiek sal die lessenaar in staat stel om saam met die Polisie misdaad in die provinsie te beveg.

 

Dié statistiek sal die lessenaar, Vrystaat Landbou en die Polisie bystaan om die Landelike Beveiliging Strategie toe te pas, terwyl dit ook as bewys gebruik kan word wanneer meer SAPD personeel in die provinsie versoek word. Ons moedig graag alle landbouers in die Vrystaat aan om van dié blad gebruik te maak. Julle sal dit vind op ons tuisbladwww.vrystaatlandbou.co.za