Nuusflitse Augustus 2015 - Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Imbizo’s by Qwa-Qwa en Bethulie

 

Nuus van die VL en VKB Veiligheidslessenaar: Imbizo’s by Qwa-Qwa en Bethulie

Veediefstal en gebrekkige dienslewering van die Polisie is van die mees algemene klagtes wat opkomende landbouers gedeel het tydens Imbizo’s wat die Departement van Polisie, Paaie en Vervoer gedurende Julie en Augustus 2015 in QwaQwa en Bethulie aangebied het.  Verder het die landbouers uitgewys dat die munisipaliteite nalaat om goeie heinings op te rig en in stand te hou by meentgronde, wat veroorsaak dat loslopende diere op openbare paaie beland en ‘n groot risiko vir motoriste inhou.

Verder kom dit voor asof opkomende landbouers skaapwagters onwettig vanuit Lesotho in diens neem, wat ook aanleiding gee tot veediefstal. Die Departement van Arbeid en Binnelandse Sake (Immigrasie) het landbouers versoek om nie onwettige immigrante in diens te neem nie. Klagtes rakende die beskikbaarheid van die Veediefstal Eenhede se mannekag, toerusting, reikwydte en reaksietyd was herhaaldelik gemeld.

Met veediefstal as die mees prominente probleem wat landbouers in beide van die gebiede ondervind, is dit ook gemeld dat die brandmerk van vee deur opkomende landbouers gereeld nie na behore toegepas word nie, wat die terugvind van vee deur Veediefstal Eenhede of die Polisie belemmer. Verder is ook uitgewys dat ’n funksionele skut nie in een van die betrokke areas bestaan nie.

Van die ander klagtes oor die Polisie deur opkomende landbouers is dat hoewel klaers aan die Polisie meld wie betrokke verdagtes is, die verdagtes nie aangekeer word nie. In sommige gevalle is uitgewys dat Polisielede kontak met verdagtes het en hulle inlig/waarsku as sake teen hulle aanhangig gemaak word. Die wanaanwending van SAPD voertuie vir privaat gebruik is ook uitgewys. Die persepsies van beide gemeenskappe is dat die Polisie deel is van die misdaad probleem, veral ten opsigte van veediefstal.

 

Van die klagtes aan munisipaliteite is die gebruik van onwettige immigrante deur munisipaliteite, asook die groote van grond verskaf aan landbouers. Verder is gemeld dat die verkoop en vervoer van vee nie goed deur die nodige munisipale verordeninge in die areas gereguleer word nie. Dit wil dus voorkom asof opkomende landbouers dieselfde klagtes as kommersiële landbouers het ten opsigte van gebrekkige dienslewering vanaf die Polisie rakende die bywoning van klagtes, die ondersoek van misdade en terugvoering van hul sake, asook die gebrek aan mannekrag en toerusting wat misdaad bekamping ernstig belemmer.