Nuusflitse Augustus 2015 - Grondvoorstel: Reg van eerste weiering

Grondvoorstel: Reg van eerste weiering

Gedurende die maand van Augustus 2015 het Vrystaat Landbou (VL) kommentaar aan Agri SA verskaf oor ’n voorstel van reg van eerste weiering wat Agri SA al op talle geleenthede voorgestel het as ’n moontlike oplossing vir grondhervorming probleme. Die voorstel is ook ingesluit in die Groenskrif vir Grondhervorming. Volgens Agri SA se aanvanklike voorstel dokument bied dié opsie beide voordele en nadele. Mits die proses reg bestuur word, kan dit verseker dat grond wat vir herverdeling gekoop word teen werklike markwaarde verkry word en nie opgeblaasde pryse nie. Dit kan ook die las op die staat verlig om grond te identifiseer wat geskik is vir herverdeling. Nadele sluit in dat dit bona fide grondtransaksies in landelike gebied kan vertraag met die instel van ’n tydsame burokratiese proses, mits gebrekkige kapasiteit en hulpbronne beskikbaar gestel word vir dié opsie. 

Verdere navorsing deur Agri SA het wel uitgewys dat die voordele van die opsie die nadele oorskadu, mits die nodige kapasiteit beskikbaar gemaak word. Agri SA stel onder andere voor dat om die belange van die staat en privaat sektor te beskerm, stappe ingestel word om oppportuniste te verhoed om pryse van grond wat aan die staat gebied word, kunsmatig te verhoog. Die organisasie meen ook dat loodsprojekte onderneem moet word in sekere distrikte om te sien of die voorstel werkbaar is. Die volledige konsep voorstel deur Agri SA is hier beskikbaar.

 

http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/grondhervorming-seb/dokumente