Nuusflitse Augustus 2015 - Menseregtekommissie bedank Agri SA

Menseregtekommissie bedank Agri SA 

Die Menseregtekommissie het na aanleiding van hulle ondersoeke na geweld en misdaad op plase, aanbeveel dat ’n spesiale subkomitee deur die Gesamentlike Misdaadvoorkoming- en Sekuriteitskluster- Prioriteitskomitee aangewys moet word vir dié misdade. Die komitee moet ’n aksieplan ontwikkel ten einde die aspekte wat in die MRK verslag oor die kwessie genoem word, aan te spreek en om met die gemeenskap te skakel.

Die verslag is op 20 Augustus 2015 bekendgestel, en daarvolgens, is die Kommissie bekommerd oor die skending van menseregte in boerderygemeenskappe, met inbegrip van die reg tot veiligheid en sekuriteit. Die Kommissie het bevind dat misdaad en kriminaliteit die hoof oorsaak van geweld teen boerderygemeenskappe en veral plaaseienaars is. In sy verslag gee die Kommissie erkenning aan Agri SA se voorlegging, naamlik: “Die inligting wat voorsien was aan die paneel was uiters belangrik in die formulering van sy aanbevelings, veral ten opsigte van hoe die gebrek aan veiligheid en sekuriteit in boerderygebiede ander aspekte met betrekking tot menseregte beïnvloed.”

Agri SA verwelkom die verslag asook die aanbevelings wat gemaak is. Van die belangrikste aanbevelings van die verslag is:

·         Menseregte in boerderygebiede moet gerespekteer en bevorder word.

·         Wetstoepassingagentskappe soos die SAPD en die NVG moet hul betrokkenheid in die bestryding van misdaad teen boerderygemeenskappe opskerp.

·         Daar moet veral aandag gegee word aan rasseverhoudinge in boerderygemeenskappe tydens die voorgestelde dialoogsessies.

·         Stereotipering van boerderye moet aangespreek word en die goeie verhoudinge wat tussen plaaseienaars en plaaswerkers op baie plase bestaan, moet beklemtoon word.

·         Die Kommissie beveel aan dat die verhouding wat tussen Agri SA en die SAPD bestaan nagestreef moet word sodat lede van die boerderygemeenskap ‘n integrale deel van hul eie veiligheid kan vorm.

·         Die negatiewe stereotipering van plase moet voorkom word.

·         Die SAPD moet doeltreffende beleid implementeer om veediefstal hok te slaan, insluitend die aanstelling van personeel in vakante poste.

 

Agri SA se volledige verklaring is op ons webtuiste beskikbaar - http://vrystaatlandbou.co.za/agri-sa/artikels. Die verslag is ook beskikbaar - http://vrystaatlandbou.co.za/agri-sa/dokumente