Nuusflitse Augustus 2015 - Maak seker van verwysings:

Maak seker van verwysings

Indiensname van werknemers of ’n werknemer kan ’n landbouer se onderneming na hoër hoogtes voer of sake bemoeilik en kompliseer. Weens navrae wat Vrystaat Landbou die afgelope tyd ontvang en/of hanteer het, moedig ons graag ons lede aan om nuwe voornemende werknemers ’n aansoek om betrekking vorm te laat invul. Ons raai ons lede ook aan om die verwysings wat die aansoeker weergee op te volg om seker te maak die feite weergegee is korrek. 

Die vorm is op ons webtuiste beskikbaar by - http://vrystaatlandbou.co.za/komitees/arbeid-mannekrag/dokumente. Vir meer inligting, skakel VL by 051 4444 609.