Nuusflits Mei 2016 - Ses plaasaanvalle voorkom in Vrystaat in 2016

 

Ses plaasaanvalle voorkom in Vrystaat in 2016

Altesaam ses plaasaanvalle is gedurende April en Mei 2016 in die Vrystaat voorkom. Volgens die VKB/VL Veiligheidslessenaar is die aanvalle pro-aktief voorkom deur goeie samewerking en inligtingskakeling tussen landbouers, die betrokke plaaswagtestelsel, die Polisie se spesialis eenhede, die Landelike Veiligheidskoördineerder van die Provinsie (Lt. Kol. Gelderblom), Misdaad Intelligensie en die lessenaar. Die voorkoming is ook bewerkstellig deur inligting wat deur inligtingsnetwerke aan die Polisie verskaf is. 

Goeie skakeling, deurgee en opvolg van inligting het gelei tot arrestasies in twee van die ses gevalle waar bloedvergieting voorkom is.  Die aanvalle is voorkom in die volgende dorpe: Bloemfontein (Bloemspruit en Parkweg), Bultfontein, Heilbron, Koppies en Petrus Steyn.  Vrystaat Landbou (VL) wil hiermee alle landbouers, die plaaswagte, die Polisie en die VKB/VL Veiligheidslessenaar bedank en loof vir die goeie werk wat tot die voorkoming van plaasaanvalle gelei het.

Vanaf Januarie tot middel Mei 2015 was daar 34 plaasaanvalle met 5 moorde op werkers en/of landbouers, insluitende persone wat op kleinhoewes woonagtig is, in die Vrystaat. Die aantal aanvalle vir dieselfde tydperk in 2016 staan op 19 insidente en twee moorde op plase en/of kleinhoewes, wat as plaasaanvalle geklassifiseer kan word.

Die syfers toon dus duidelik ‘n afname in plaasaanvalle in die Vrystaat. Die afname kan net bewerkstellig word as groter samewerking tussen al die rolspelers binne die Landelike Beveiligingsplan in die Vrystaat realiseer. Beter samewerking tussen landbouers, die Polisie en plaaswagte op plaaslike, gebieds- en provinsiale (prioriteitskomitee) vlak is tans besig om ’n impak te maak om ‘n veilige en volhoubare landbousektor in die Vrystaat te daar te stel.  

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar het ook ‘n handleiding vir plaaswagte saamgestel. (Dit is hier beskikbaar.) Die Plaaswag Sisteem is ‘n primêre rolspeler in die Landelike Beveiligings Strategie (LBS), wat ‘n ondersteuningsrol speel tot die Polisie om ‘n veilige landbou omgewing te skep. Plaaswagte bestaan alreeds by nagenoeg 30 dorpe in die Vrystaat en word hoofsaaklik gedryf deur die gebiedskantore van georganiseerde landbou waardeur patrollies en besoeke aan plase gebring word.

Plaaswagte word ingelig rakende die vloei van inligting wat baie belangrik is ten opsigte van misdade, tendense en patrone; die identifisering van verdagte persone en voertuie wat substantief betrokke is by misdade op landbougrond; die mobiliasie van landbouers tydens plaasaanvalle; inligting insameling ten opsigte van georganiseerde misdade wat deur verskillende strukture na die Polisie se gespesialiseerde eenhede gekanaliseer word, asook die identiteits keuring (profiele) van alle bewoners en werkers op plase om sodoende te verseker dat landbouers nie kriminele en persone wie op parool uit is, in diens neem nie.

Veiligheidswenke aan landbouers om pro-aktief te waak vir die bekamping van alle misdade op landbougrond en veral veediefstal, asook om hulself, hul families en werkers teen aanvalle te beskerm, word voortdurend deur die VKB/VL Veiligheidslessenaar deurgegee aan die plaaswag strukture.  Sodanige wenke is ook vervat in ‘n navorsings dokument wat onlangs voltooi is rakende die oorsake van plaasaanvalle. Dit is versprei aan alle landbouers asook ‘n veiligheidshandleiding vir landbouers. Al bogenoemde inisiatiewe van die VKB/VL Veiligheidslessenaar in samewerking met plaaswagte vervul ’n belangrike rol vir ’n veilige landbousektor in die Vrystaat.

Die betrokkenheid van landbouers op grondvlak in samewerking met die Polisie en plaaswagte het in baie geografiese areas verbeter. Die werkswyse het ook verbeter in baie gebiede waar goeie skakeling tussen landbouers en die Polisie onder goeie leierskap lei tot die voldoening aan die kriteria van die LBS.  Plaaswagte skakel in die LBS in op plaaslike en cluster vlak. Waar landbouers in gebreke bly om betrokke te raak, word ’n beroep weereens op alle landbouers gedoen om binne die LBS met die Polisie en hul plaaswag struktuur saam te werk om algemene misdade en veral ernstige geweldsmisdade op plase en kleinhoewes te voorkom.  Die VKB/VL Veiligheidslessenaar speel ’n sentrale rol in die insameling van inligting, die skakeling van inligting met die nodige rolspelers binne Polisie verband asook intelligensie eenhede wat ook fokus op die georganiseerdheid verbonde aan sekere misdade op landbougrond. 

 

Veiligheidsdae waar landbouers in samewerking met die Polisie en plaaswagte fokus op inoefeninge (simulasie van plaasaanvalle) word met sukses op plaaslike vlak aangebied.  Die mees onlangse veiligheidsdag is in Frankfort aangebied en inoefeninge behoort twee keer per jaar in alle dorpe aangebied te word.  VL in samewerking met die Polisie speel hier ’n groot rol om landbouers in te lig rakende misdaad toneel bewaring, mobilisasie van landbouers in sektor verband asook rondom nabetragting om tekortkominge aan te spreek en om paraatheid van landbouers te verbeter.