Nuusflits Mei 2016 - Oudit van Landelike Beveiligings Strategie (LBS)

Oudit van Landelike Beveiligings Strategie (LBS)

Die oudit van die Landelike Beveiligings Strategie (LBS) is voltooi en aan Vrystaat Landbou (VL) se Wet en Orde komitee voorgelê, wat dit ook binnekort onder die aandag van SAPD topbestuur in die Vrystaat gaan bring.  Die doel is om te bepaal waar dringende intervensies in samewerking met die polisie geloods kan word om wanfunksionele areas aan te spreek.

Gesamentlike ingryping deur die VKB/VL Veiligheidslessenaar en die komitee se streeksveiligheidskoördineerders sal in die top 10 areas waar probleme ondervind word van stapel gestuur word, om landbouers ook betrokke te kry by die LBS. 

Dit dien vermeld te word dat daar wel in sekere areas verbetering was ten opsigte van die LBS, maar in ander geografiese areas het samewerking tussen die Polisie en landbouers versleg en dit moet aangespreek word. ’n Volledige gedetaileerde opsomming wat sal fokus op ’n vergelyking tussen 2015 en 2016 sal binnekort aan alle veiligheidskoördineerders vir insae versprei word. VL wil hul dank uitspreek teenoor alle veiligheidskoördineerders wat baie moeite, tyd en energie insit om veiligheid in landelike gebiede in samewerking met die Polisie te bevorder.