Nuusflits Mei 2016 - Moontlike grondbesettings na bewering onder die vaandel van die EFF

 

Moontlike grondbesettings na bewering onder die vaandel van die EFF

Dit het onder die aandag van Vrystaat Landbou (VL) gekom dat grondbesettings onlangs voorgekom het in die Parys omgewing.  Die grondbesetting in Parys het op munisipale grond en nie op plase plaasgevind nie.  Dit wil egter voorkom asof die EFF sy lede daarop toespits om toenemend op onbewoonde grond te fokus en landbougrond is nie uitgesluit nie.

Werkswinkels was in 2015 rakende onwettige grondbesettings deur VL in samewerking met die Polisie se Adv. du Preez en Lt Kol Gelderblom aangebied.  Dit dien vermeld te word dat onwettige grondbesettings op plase mobilisering van die Landelike Beveiliging Strategie (LBS) regverdig en mede-landbouers moet mekaar en die Polisie bystaan om te verhoed dat strukture opgerig word alvorens die Polisie op die toneel arriveer. 

Siviele arrestasies (soos in lesings op werkswinkels behandel) kan ook hier uitgevoer word om die oprigting van strukture te verhoed. U aandag word dus weereens gevestig op lesings wat verband hou met siviele arrestasies asook die onwettige besetting van grond in terme van die relevante wetgewing.