Nuusflits Mei 2016 - Onwettige jag met honde

 

Onwettige jag met honde

Hierdie onderwerp is al verskeie kere bespreek maar aanduidings is dat die wetgewing / klagtes van toepassing nog nie onder al ons lede se aandag gekom het nie. In dié verband word die belangrikste wetgewing / klagtes van toepassing hieronder gelys. Geliewe daarop te let dat afhangende van die fisiese omstandighede ’n betrokke wet / klagte dalk van toepassing kan wees en elke geval moet op sy eie meriete beoordeel word. Enkele van die relevante wetgewing word hieronder gelys naamlik:

•             Betreding (Wet no 6 van 1959);

•             Kwaadwillige beskadiging van eiendom; (Dit word aanbeveel dat landbouer nie die honde skiet terwyl die honde tussen hul eienaars beweeg nie aangesien sodanige optrede kan lei tot klagtes teen die landbouer);

•             Veediefstal (Wet no 57 van 1959);

•             Diefstal van wild (Wet no 105 van 1991);

•             Dierebeskermingswet (Wet no 71 van 1962);

•             Vrystaatse Natuurbewarings Ordonnansie 8 van 1969 – Artikel 9 (maak spesifiek melding dat ‘n hond ‘n onwettige “toestel” is)

 

Raad ontvang vanaf die Departement van Ekonomiese en Klein Sake Ontwikkeling, Toerisme & Omgewingsake is ook om die Dierebeskermingsvereniging (DBV) te betrek om oor die honde te beskik na afloop van ’n arrestasie, aangesien die SAPD nie oor die fasiliteite beskik om die honde te skut nie. U word ook versoek om waar moontlik nie alleen te wees wanneer u ’n hond skiet wat ’n werklike bedreiging vir u vee inhou nie. Betrek getuies of teenwoordiges om u by te staan, want in baie gevalle is die oortreders vier (4) en meer persone wat met ‘n groot aantal honde op plase toesak.