Nuusflits Mei 2016 - Herlisensiering/hernuwing van vuurwapen lisensies (Wet 60 van 2000)

 

Herlisensiering/hernuwing van vuurwapen lisensies (Wet 60 van 2000)

Die belangrikste aspek van hernuwing/herlisensiëring is dat vuurwapen eienaars by die bepalings van die Vuurwapen wet moet bly, naamlik om toe te sien dat hul voor 90dae se verstryking van hul vuurwapenlisensies hernuwingsaansoeke aan die Polisie moet rig.

Verskeie navrae is alreeds ontvang rondom die herlisensiëring / hernuwing en ’n dringende versoek word tot alle lede gerig om hulself te vergewis van die vervaldatums wat op die lisensie aangedui word.

Ons verwys u ook na die inligting wat reeds in vorige Nuusflitse oor dié kwessie gedeel is:

Februarie 2016: Die SAPD het einde Januarie 2016 in ’n nasionale omsendskrywe aan al die provinsies klem gelê op die bepalings van Vuurwapen Wet 60 van 2000 waarvolgens elke vuurwapen eienaar verplig is om aansoek vir hernuwing/herlisensiëring van sy/haar vuurwapen lisensie te doen. Lees meer hier.

Maart 2016: In Februarie 2016 se nuusflits is daar enkele punte oor hierdie onderwerp bespreek. Die situasie het nog nie veel verander nie. Die VKB/VL Veiligheidslessenaar sê dis noodsaaklik om aan te dui dat daar nog onduidelikheid is wat betref die hernuwings en in die interim word daar met erkenning aan Martin Hood & Assosiate na die memorandum aan vuurwapeneienaars verwys.

 

Hy onderskei tussen twee groepe individue wat hul lisensie moet hernu nl; die eerste kategorie wat steeds in besit is van hul Vuurwapen en Ammunisie Wet lisensies (groen lisensies met ander woorde) en die tweede kategorie wat hul lisensie verkry het onder die huidige Vuurwapenbeheer Wetgewing. Lees meer hier.