Nuusflits Mei 2016 - Vervolging oor vals grondeise

Vervolging oor vals grondeise

Op 9 Mei 2016 het ’n vergadering tussen Agri SA se strukture, die Hoofgrondeisekommisaris en die kommissaris se provinsiale teenwoordigers gehou waarby Vrystaat Landbou (VL) ook teenwoodig was. Gedurende die gesprek het beide partye hul bekommernisse en uitdagings breedweg uitgelig. Daar is ook moontlike maniere vir die pad vorentoe bespreek.

Een van die kwessies wat onder bespreking was is dat die Restitusie Wet voorsiening maak vir vervolging in terme van vals of bedrieglike eise. Die vraag is gevra of die SAPD en die Nasionale Vervolgingsgesag hiervoor gerat is.

Wat in praktyk kan gebeur is dat ‘n persoon wat bewus is van so ‘n eis by sy naaste polisiestasie kan instap en ‘n klag in terme van hierdie gewysigde Wet kan lê teen die prospektiewe eiser. Daar is gevra of die plaaslike offisiere die publiek hiermee gaan kan bystaan. VL is tans in ’n proses om nadere besonderhede hier rondom van die SAPD en betrokke departemente in te win. Ons sal u op hoogte hou van die terugvoer wat ontvang word in dié verband.

 

Duisende eise is reeds in die Vrystaat ingedien sedert die heropening van die restitusie proses, en dit sal fyn gemonitor moet word. Alhoewel daar reeds so baie eise ingedien is, het die publiek steeds geleentheid om tot en met Junie 2019 eise in te dien. Met die proses dus steeds onderweg is dit dus basies onmoontlik om vas te stel of daar ‘n eis op ‘n spesifieke plaas ingedien is voordat ‘n grondeienaar nie formele kennis vanaf die Departement Grondsake ontvang het nie.