Nuusflits November 2016 - PWC verslag: Nuwe belasting reëls vir Trusts

 

PWC verslag: Nuwe belasting reëls vir Trusts

 

  

Die Belastingwette Wysigingswetsontwerp, 2016 stel 'n nuwe anti-vermyding maatstaf in die konteks van lae-rente of rentevrye lenings aan trusts. Die doel is om die vermyding van belasting op geskenke en boedelbelasting aan te spreek deur middel van die oordrag van bates na trusts op leningsrekeninge.

Die nuwe artikel 7C van die Inkomstebelastingwet sal die rente uitgemaak ag as 'n skenking, en die skenker sal aanspreeklik gehou word vir skenkingsbelasting op die geagte skenking. Die volledige verslag is hier beskikbaar.