Nuusflits November 2016 - Veiligheidsberade gaan voort in die Vrystaat

 

Veiligheidsberade gaan voort in die Vrystaat

’n Derde Veiligheidsberaad is die maand in die Vrystaat deur die VKB/VL Veiligheidslessenaar en die Polisie aangebied. Landbouers en die Polisie van die Smithfield Cluster het op 18 November 2016 op Rouxville om kwessies in dié cluster te bespreek. ‘n Veiligheidsberaad word ook op 6 Desember 2016 op Warden gehou om kwessies in dié cluster te bespreek.

   

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar sowel as die Wet en Orde Komitee van Vrystaat Landbou (VL) reël in samewerking met streeksveiligheidskoordineerders en streekkoordineerders, veiligheidsberade in clusters wat volgens die oudit van Landelike Veiligheids Plan uitgewys is as gebiede waar funksionele probleme ondervind word. Die berade word gehou met die fokus om ’n interaktiewe gesprek te fasiliteer tussen landbouers en die Polisie op grondvlak en in cluster verband. Die doel is om geïdentifiseerde probleme wat daadwerklik aangespreek moet word ten opsigte van polisierings funksies uit te wys, asook om oplossings te deel om die uitdagings wat bestaan te bowe te kan kom.

Die berade sal in Januarie hervat word, en landbouers word versoek om sodanige veiligheids berade by te woon aangesien dit ’n forum skep vir openlike gesprekke met die SAPD op stasie en cluster vlak sodat probleme geïdentifiseer kan word.

Landbouers sal per sms in kennis gestel en herinner word van sodanige berade by te woon. ’n Totaal van 5 veiligheidsberade is al reeds sedert verlede jaar in die provinsie aangebied.