Nuusflits November 2016 - Nuwe minimumloon vir huishulpe

Nuwe minimumloon vir huishulpe

’n Nuwe minimum loon vir huiswerkers tree vanaf 1 Desember 2016 inwerking en is van toepassing op huiswerkers in dorpe of stede vir die tydperk 1 Desember 2016 tot 30 November 2017.

Die aanpassings is in lyn met die Wet op Basiese Diensvoorwaardes wat ook gereël word deur die Sektorale Vasstelling. In terme van wetgewing word huiswerkers as kwesbaar geklassifiseer en vandaar die Sektorale Vasstelling wat op hulle van toepassing is.

In terme van die Sektorale Vasstelling is die minimum loon vir huiswerkers wat meer as 27 uur per week werksaam is as volg: 

·         Area A (meestal van toepassing op Metro areas) R 12.42 per uur, R 559.09 per week en

R 2422.54 per maand.

·         Area B (areas wat nie in Area A genoem is nie) R 11.31 per uur, R 508.93 per week en

R 2205.17 per maand.

Huiswerkers wat 27 uur per week of minder werksaam is, se voorgeskrewe lone is as volg:

·         Area A (meestal Metro areas) R 14.54 per uur, R 392.58 per week en R 1701.06 per maand.

·         Area B (areas nie genoem in Area A) R 13.53 per uur, R 360.54 per week en R 1562.21 per maand.

Vir duidelikheid wat betref areas wat in Area A resorteer, word die volgende in die Vrystaat aangetref:

Mangaung Metro en Metsimaholo Munisipaliteit.

Alle ander areas resorteer dus onder Area B.

Huiswerkers sluit ondere andere in huishoudsters, tuiniers, kinderopassers, ens.

Die volledige lys van munisipaliteite en inligting van die departement is hier beskikbaar.