Nuusflits November 2016 - Verslag oor Nasionale Minimum Loon

Verslag oor Nasionale Minimum Loon

                           

Ons deel graag die verslag wat Nedlac aan Adjunk-president, Cyril Ramaphosa, oorhandig het tydens die nasionale minimum loon gesprekke op 20 November 2016. Agri SA en sy affiliasies neem reeds sedert 2014 deel aan proses. Vrystaat Landbou (VL) het op 4 Februarie 2015 reeds aan ’n openbare verhoor oor die nasionale minimum loon in Bloemfontein plaasgevind. Agri SA en die ander provinsiale affiliasies het ook voorleggings tydens die onderskeie openbare verhore elders voorgelê. 

VL was die enigste kommersiële landbou organisasie wat landbouers se saak tydens die verhoor gestel het, en ’n voorlegging ingedien het. Die organisasie het die instelling van ’n nasionale minimum loon teengestaan. VL het ook die parlementêre komitee se aandag gefokus op die werksverliese wat kan volg op die instelling van so ’n loon asook die talle ander probleme wat daarop kan volg. VL se voorlegging fokus op die impak wat so ’n loon op landbouers se ondernemings en die aantal werksgeleenthede in die provinsie se landboubedryf sal hê. 

Dit sluit aan by ’n bevinding van ’n studie van die Nasionale Tesourie wat deel is van die volle aanbevelingverslag. Hiervolgens kan die instelling van ’n nasionale minimum loon van R3500 per maand sowat 700 000 werksverliese veroorsaak en die ekonomie met 2,1% laat krimp.  

Agri SA sal vroeg in Januarie 2017 ’n werksessie met provinsiale affiliasies en ander rolspelers reël om die Nedlac verslag te bespreek en verdere strategieë te bepaal. 

Die “executive summary” (vanaf bladsy 102) van die Nedlac verslag bevat van die aanbevelings wat gemaak word. Inligting oor die implikasies van 20 November 2016 se voorstelle vir die landbousektor sal eersdaags deur Agri SA beskikbaar gestel word. Ons sal dit so vinnig moontlik aan ons lede beskikbaar stel. 

Wees verseker van Vrystaat Landbou se volgehoue deelname aan die proses om ons lede se saak te stel! 

Die Nedlac verslag, Agri SA se verklaring en VL se verslag en voorlegging is hier beskikbaar.