Nuusflits November 2016 - Veiligheidswenke vir landbouers met naderende feestyd en verwagte toename in misdaad

Veiligheidswenke vir landbouers met naderende feestyd en verwagte toename in misdaad

Landbouers word gewaarsku om asb hul veiligheid op te skerp met die aanloop na die feestyd. Gedurende dié tydperk word daar ‘n toename in ernstige geweld en eiendoms verwante misdade bespeur wat gewapende rowe (wat grootliks as plaasaanvalle geklassifiseer word) kan insluit. Die volgende veiligheids wenke word weereens onder landbouers se aandag gebring en hulle word versoek om asb ingeskakel te bly by die veiligheidstrukture binne die raamwerk van die Landelike Beveiligings Plan in hul area:

•             Wees altyd oplettend, waaksaam en paraat;

•             Moenie kontant by die woning aanhou nie;

•             Oefen gebeurlikheidsplanne gereeld;

•             Wees opgelei in die hantering van vuurwapens;

•             Hou selfone gelaai en ’n ekstra selfoon, gelaai, versteek in woning; 

•             Maak gebruik van kameras (vooraf inligting van beweging om/in u woning is belangrik wat met u selfoon kan kommunikeer);

•             Skakel in by plaaslike veiligheidstrukture;

•             Woon plaaslike landelike beveiligings vergaderings asook vergaderings tussen die Polisie en landbouers op clustervlak by;

•             Hou voortdurend kontak met u bure;

•             Skerp kommunikasie op met ‘n radio netwerk;

•             Word deel van Whatsapp groepe (veiligheidsgroepe);

•             Hou werkersprofiele van alle werkers en bewoners op plase op datum;

•             Pas bewegingsbeheer toe vir besoeke op die plaas;

•             Moenie onwettige immigrante in diens neem nie;

•             Probeer roetine sover moontlik vermy;

•             Vestig/behou goeie werksverhoudings met werkers – kry hul sover om inligting van kriminele aktiwiteite met jou te deel;

•             Pas sleutelbeheer op die woning en voertuie toe. Moenie sleutels en/of spaar sleutels in voertuie laat nie.