Nuusflits November 2016 - Talle klagtes oor Polisiedienslewering in die VS

Talle klagtes oor Polisiedienslewering in die VS

Die VKB/VL Veiligheidslessenaar het die afgelope maand talle klagtes oor trae diens by Polisiestasies en/of gebrekkige mannekrag en voertuig beskikbaarheid hanteer. Van die klagtes wat veral uitgestaan het, was dat sekere beamptes nie sake van betreding of onwettige jag met honde met die nodige erns hanteer het nie. Verder was voertuie of personeel in talle voorvalle nie beskikbaar om by tonele uit te kom nie. Elkeen van hierdie klagtes is met die stasiebevelvoerders opgevolg, en waar nodig is die saak na cluster bevelvoerders verwys.

Die lessenaar moet wel meld dat sommige Polisiebeamptes weer so getrou was aan hulle werk dat hulle hulle eie voertuie gebruik het om landbouers in nood te hulp te snel. Vrystaat Landbou (VL) en ons strukture wil dié beamptes opreg bedank vir hulle getroue diens!

Die lessenaar wil graag aan landbouers uitwys dat ’n stelsel op alle vlakke van die Polisie ingestel is om tekorte aan voertuie en/of mannekrag aan te spreek, sowel as probleme met sake. ’n GOS is in elke cluster in die provinsie gestig wat 24 uur per dag funksioneer en wat voertuie, mannekrag en misdade in die cluster moet monitor. 

Volgens inligting aan die VKB/VL Veiligheidslessenaar bevestig, moet die cluster ’n stasie wat nie oor die nodige voertuie en mannekrag beskik nie, behulpsaam wees met die nodige. Enige klagtes oor wanneer ’n voertuig nie beskikbaar is nie of ’n SAPD lid nie ‘n klagte/toneel kan besoek nie, moet onder die aandag van die stasiebevelvoerder gebring word.

Indien hy nie dadelik reageer nie, dan moet die cluster bevelvoerder geskakel word. Enige klagtes wat nie op cluster vlak aangespreek kan word nie, moet dadelik met Genl. Gela self opgeneem word. Op aandrang van die SAPD se topbestuur is gevra dat landbouers dit nie moet aanvaar wanneer daar gemeld word dat daar nie ’n lid of voertuig beskikbaar is om hul van diens te wees op plaaslike/stasie/dorps vlak deur SAPD lede nie. Kontak u veiligheidsverteenwoordiger of die lessenaar indien u sukkel met sulke klagtes.