Moontlike gevolge van grondplafonne/Possible consequences of land ceilings

Geskep op 08 September 2014

Moontlike gevolge van grondplafonne/Possible consequences of land ceilings

Vrystaat Landbou steun nie die voorstel van grondplafonne wat tydens die Beraad oor Verblyfsekerheid in Boksburg bespreek is nie. Die organisasie se verklaring hieroor is gebaseer op 'n wetenskaplike studie wat deur Andrew Makenete, bekende landbou ekonoom, en prof. Herman van Schalkwyk, rektor van die Noordwes Universiteit se Potchefstroomkampus, onderneem is.

 

Die verklaring is hier beskikbaar, en 'n voorlegging oor die studie is hier beskikbaar. 

Possible consequences of land ceilings

Free State Agriculture does not support proposals of land ceilings that was debated at the Land Tenure Summit in Boksburg. The organisation's press release on this is based on a scientific study done by Andrew Makenete, well-known agriculture economist, and prof. Herman van Schalkwyk, rector of the Northwest University's Potchefstroom campus. 

The press release is available here, and a presentation on the study here