Brandgevaar indeks/Fire risk index 22 - 26 September 2014

Geskep op 22 September 2014

Brandgevaar indeks/Fire risk index 22 - 26 September 2014

Die week van 22 - 26 September 2014 hou groot risiko's in vir brande in die Vrystaat.

 

Die volledige inligting vir elke streek, soos dit op Vital Fire weather service verskyn, http://www.vitalfireweather.co.za is hier beskikbaar. 

The week of 22 - 26 September 2014 is a high risk week for fires in the Free State. The complete index for every region in the Free State, as it was shared on Vital Fire weather service, http://www.vitalfireweather.co.za is available here