Die afsterwe van Ntombi Msimang

Geskep op 08 Mei 2014

Landbou verloor ‘n sterk maar sagmoedige leier

Vrystaat Landbou het met skok verneem van die afsterwe van Ntombi Msimang, voorsitter van die Landbousektor Eenheidsforum (Asuf). Sy was ’n grootse leier met ‘n sagte stem en hart wat orde moes help bewerkstellig in ’n onstuimige tyd in die landbou. Die organisasie is in die lewe geroep met die geweldadige sogenaamde plaaswerkerstakings wat aan die einde van 2012 begin het, en Msimang is as die eerste leier van die organisasie gekies.

Lees verder: Die afsterwe van Ntombi Msimang
 

Pro-aktiewe optrede nodig oor skokkende beleidsvoorstel

Geskep op 08 Mei 2014

Een van die mees onlangse uitdagings in die landbou, ’n dokument wat voorstel dat plaaswerkers 50% van die boer vir wie hulle werk se plaas moet ontvang, is een wat pro-aktief deur georganiseerde landbou aangepak moet word. Die voorstel is onhaalbaar, en kan daartoe lei dat Suid-Afrika se landbou bedryf in duie stort. Tydens ’n werksessie wat op 31 Maart 2014 plaasgevind het, is ’n finale konsepvoorstel ter tafel gelê. Mnr. Gugile Nkwinti, Minister van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, het die werksessie saamgeroep.

Lees verder: Pro-aktiewe optrede nodig oor skokkende beleidsvoorstel
 

Pro-active actions needed for shocking policy document

Geskep op 08 Mei 2014

One of the most recent challenges for agriculture, a document on a proposal that farm workers working and living on a specific farm should be given 50% of the farm, is one that organised agriculture should address pro-actively. The proposal is unrealistic and could lead to the collapse of agriculture in the country.

Lees verder: Pro-active actions needed for shocking policy document
 

Successful operational centre an example for others

Geskep op 08 Mei 2014

The Bethlehem Operational Centre is a shining example of how good communication between farmers and the South Africa Police Service (SAPS) can work to the advantage of a rural community. The centre currently provides safety services as well as assistance during fires to about 400 farmers, who are all members of Free State Agriculture. The region served covers 320 000 ha and includes the areas of Clarens, Bethlehem, Fouriesburg, Daniëlsrus, Paul Roux, Kestell, Kaallaagte and Slabberts. Fast communication with all the relevant role players during a crisis is the main function of the centre. “Should a farm attack occur, a sms goes out to all the relevant managers and cluster commanders of the Police, ambulance services and other farmers in the area,” says Herkie Viljoen, chairperson of the committee for safety at the Bethlehem district farmers union.

Lees verder: Successful operational centre an example for others
 

Suksesvolle Beheersentrum 'n voorbeeld vir ander

Geskep op 08 Mei 2014

Die Bethlehem Beheersentrum is ’n sprekende voorbeeld van hoe goeie kommunikasie tussen dieboere en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ’n landelike gemeenskap kan bevoordeel. Die sentrum bedien tans sowat 400 boere, wat lede van Vrystaat Landbou is, met veiligheidsdienste asook brandbeheerdienste. Die oppervlak waaroor die diens strek is sowat 320 000 ha, en sluit die gebiede van Clarens, Bethlehem, Fouriesburg, Daniëlsrus, Paul Roux, Kestell, Kaallaagte en Slabberts in. Die sentrum bied vinnige kommunikasie met al die relevante rolspelers, sou ’n krisis voorkom.

Lees verder: Suksesvolle Beheersentrum 'n voorbeeld vir ander
 

Press Release on BFAP report on FS Agri land audit

Geskep op 08 Mei 2014

BFAP report on FS Agriculture’s Land Audit:

The report on Free State Agriculture’s land audit, which the Bureau for Food and AgriculturePolicy (BFAP) completed on instruction of the organisation, can serve as an example of how the government and industry organisations can collaborate in order to obtain mutually beneficial results with regards to land reform. According to the report this audit serves as an example for other provinces. The audit started in 2012, and was completed by the end of 2013.

Lees verder: Press Release on BFAP report on FS Agri land audit
 

Re-opening of land claims - what it entails

Geskep op 08 Mei 2014

The recent approval of the Bill on the Re-opening of Land Claims (the so called Restitution Bill) by parliament, as well as the publishing of the Bill on the Promotion and Protection of Investment in the Government Gazette, are two issues which organised agriculture are monitoring with great care.

Lees verder: Re-opening of land claims - what it entails
 

Heropening van grondeise - wat dit behels

Geskep op 08 Mei 2014

Heropening van grondeise – wat jy moet weet:

Die Restitusie van die Grond Regte Wetsontwerp poog om die Restitusie van Grond Regte Wet van1994 aan te pas aangaande:

Lees verder: Heropening van grondeise - wat dit behels
 

Prof. Mohammed Karaan se gesprek tydens die 2014 Asuf kongres

Geskep op 08 Mei 2014

ASUF BELEIDSKONFERENSIE: 27 – 28 FEBRUARIE 2014

 

Prof Mohammed Karaan

Prof Karaan se ervaring van die afgelope 2 weke:

  • Hy het sy suster aan die dood afgestaan, en was ‘n slagoffer van ‘n kaping.
  • Nieteenstaande bogenoemde: Landbou het ‘n rol om die siel van die nasie te bou.
  • ASUF NB – om saam met die Beplanningskommissie te werk
Lees verder: Prof. Mohammed Karaan se gesprek tydens die 2014 Asuf kongres
 

Drought over parts of FS lifted

Geskep op 08 Mei 2014

The drought conditions over large parts of the southern and western Free State have eased with generous follow-up rains that fell this weekend. Charl Weideman, who farms between Phillippolis and Fauresmith, says 50mm fell over most parts of the area. "Farmers in the district say the rainfall varies between 110mm and 200mm for the season, so the worst of the drought has passed." In the Brandfort area, from where many farmers contacted Free State Agriculture for drought relief, the rainfall for the weekend varied between 31mm and 110mm. Willie Maas, chairperson of the region, says "the drought in the district has been broken. Things looked good before the weekend's rain, but today (Monday) it looks even better!"

Lees verder: Drought over parts of FS lifted
 

Bladsy 4 van 5