2017

Vrystaat Landbou (VL) reageer op Wesselsbron sage

Vrystaat Landbou (VL) reageer op Wesselsbron sage

                                                                               

                                                                              VERKLARING

31 Augustus 2017

Vrystaat Landbou (VL) het al by verskeie geleenthede bevestig dat ons nie die onverdedigbare sal verdedig nie. Die organisasie se vertrekpunt is dat almal wat op plase leef en werk toegang tot basiese regte moet verkry. VL en sy lede, met bewoners en werkers op plase, bevestig dat ons ons onderwerp aan die voorskrifte van die Grondwet, Arbeidswette en enige ander wetgewing wat ons direk of indirek raak. Ons respekteer mekaar, gemeenskappe en Suid-Afrika se wette. Verder bedryf ons landbou binne die konteks van die Landswette.

Gegewe die bogenoemde, respekteer ons ook elkeen se reg om indien beweringe teen hom/haar gemaak word, ’n regverdige kans gegun moet word om hul saak te stel en nie voortydig, gegrond op afleidings, skuldig bevind te word in die media nie. Met ander woorde, laat die gereg sy pad loop sonder enige inmenging.

Regstelling van feite
Die beweerde skuldige persoon is glad nie ’n landbouer in Wesselsbron nie, maar woon net op die plaas, Driehoek, in die Wesselsbron omgewing. Die persoon is volgens homself ’n arbeidsmakelaar.

Tydens ’n vergadering met die Departement van Arbeid by die plaaslike Polisiekantoor op 30 Augustus 2017, het die persoon dié feit voor sy regsverteenwoordiger, die Departement van Arbeid en VL bevestig. Die betrokke persoon is dus nie ’n lid van georganiseerde landbou nie, dus nie ’n lid van VL nie.

VL se toetrede tot die sage
Alhoewel VL homself kon distansieer van die ongelukkigheid, het ons onsself as fasiliteerder, in ’n adviserende hoedanigheid, tussen die makelaar, sy regsverteenwoordiger en die departement tydens die vergadering op 30 Augustus 2017 in die Wesselsbron Polisiekantoor beskikbaar gestel. VL het geen mandaat om die makelaar te verteenwoordig nie.

Die proses is 10h00 aan die gang gesit, waarna VL onttrek het en die partye tot 20h00 onderhandel het om die saak te probeer oplos en te skik sonder benadeling van enige een se regte.

VL se aanbeveling
Ons glo die ondersoek moet op verskeie vlakke so gou as moontlik afgehandel word. VL het aan die Departement van Arbeid voorgestel dat daar sou gou as moontlik riglyne vir seisoenale werkers opgestel moet word saam met al die rolspelers betrokke nl., makelaars, werkgewers, werwers soos kapteins en voormanne van die voormalige Trust gebiede asook ouers van kinders.

Hierdie riglyne moet nie net lone insluit nie, maar ook verblyf en die werwingsproses insluit. Bepalings ten opsigte van stuk werk en die minimum loon moet ook hierin vervat word.

Indien vervolging ingestel word moet dit ook die werwer van persone, ouers, kapteins en voormanne – wat hierin ’n aandeel het – insluit. Hoë vlakke van werkloosheid veroorsaak dat verskeie rolspelers mense uitbuit wat ’n slegte beeld van landbouers daarstel.

Vir meer navrae, kontak

Henk Vermeulen, HUB van VL, op 051 4444 609

Farmer’s Weekly, trotse media vennoot van VL