2018

VL stel standpunt

6 September 2018

 

“Vrystaat Landbou (VL) wil dit duidelik stel dat dit uit gesprekke voortvloei dat ons lede en die toekoms van landbou ons hoogste prioriteit is. Dit is ook belangrik dat alle rolspelers binne landbou met mekaar in gesprek bly oor die uitdagings van die industrie, want hierdie uitdaging is nou groter as enige individu of organisasie,” het Francois Wilken, President van VL, gesê.

Dit is ook daarom wat VL op 4 September 2018 ’n spesiale vergadering van sy Uitvoerende Bestuur in Bloemfontein gehad en ook ’n oop en reguit gesprek met die leiers van Agri SA gevoer het. Volgens Wilken is knelpunte, onduidelikhede en konstruktiewe deelname aan die landbouproses met Dan Kriek, President van Agri SA, en Omri van Zyl, Uitvoerende Direkteur van Agri SA, bespreek, asook bekommernisse van VL se lede gedeel.

“Vrystaat Landbou is geaffilieer by Agri SA en VL het dit ook duidelik gestel dat sy standpunt ook deur Agri SA ingedra moet word waar gesprekke gevoer word,” het Gerhard Kriel, Hoof Uitvoerende Beampte van VL, gesê. “Albei liggame hou mekaar ook verantwoordbaar vir standpunte gestel.”

 

Ooreenstemming oor grondkwessie

Wilken meen die partye dink dieselfde oor die grondkwessie. “VL en Agri SA was dit eens dat enige wysiging aan Artikel 25 van die Grondwet, asook enige onteiening sonder vergoeding, met alle middele tot ons beskikking teengestaan sal word,” het hy gesê. Dit beteken dat enige gesprekke wat gevoer of insette wat deur die twee partye gemaak word of waar ookal hulle toegang het, die geleentheid gebruik sal word om hierdie boodskap duidelik oor te dra.

“VL bly by sy standpunt dat hy deelneem aan enige gesprek met enigiemand wat konstruktief, feite gebasseer en ekonomies volhoubaar, binne die huidige Suid-Afrikaanse Grondwet val, en ook die toekoms van landbou en voedselsekuriteit sal verseker,” het Wilken gesê.

VL se Uitvoerende Bestuur het ook onderwerpe soos die huidige onsekerheid in landbou en veral negatiewe en weersprekende uitsprake wat oral in die media, en veral op sosiale media gemaak word, intern bespreek.

 

Samesprekings met buitelandse diplomate

Volgens Kriel was lede van VL ook verlede week betrokke by gesprekke met buitelandse diplomate. “Dit sluit onder meer diplomate van Amerika, Argentinië, Denemarke, Frankryk, Switserland, Duitsland, Australië, Nederland en ’n ambassadeur van die Europese Unie in. Ons kommer is duidelik oorgedra wat betref plaasmoorde, plaasaanvalle en onwettige grond en plaasbesettings, asook die algemene veiligheid van produsente en hul werkers,” het hy gesê. “Onteiening sonder vergoeding is ook oorgedra en die risiko wat dit vir voedselsekuriteit en die ekonomie as geheel inhou.” Volgens hom is positiewe terugvoer hieroor ontvang.

Verder is kommer ook uitgespreek oor investering in landbou. Die ekonomie is in ’n tegniese resessie as gevolg van landbou, wat met 29.2% gekrimp het. “Dit is nou die tyd dat die regering die verantwoordelikheid besef dat beleidsonsekerheid en die grondkwessie groter prioriteit moet geniet as politieke opportunisme,” het Wilken gesê.

VL is ook bekommerd oor die persoonlike aanvalle, stellings en verkeerde feite wat op sosiale media versprei word. Dit dra geensins by tot konstruktiewe oop debatte om oplossings te vind nie. Die organisasie rig weer ’n ope uitnodiging aan enigiemand wat ’n konstruktiewe en volhoubare oplossing het om dit met hom te bespreek, sodat hy volhoubare langtermynoplossings kan vind.