2019

Vrystaat Landbou ernstig bekommerd oor beurtkrag

17 Oktober 2019

“Vrystaat Landbou (VL) spreek sy ernstige kommer uit oor die jongste vlaag beurtkrag, omdat dit onder meer groot negatiewe gevolge op voedselsekerheid het. Ons doen ook ’n beroep op die regering om die probleem ’n eerste prioriteit te maak en spoedig aan te spreek.” Só sê Francois Wilken, President van VL, nadat beurtkrag weer regoor Suid-Afrika ingestel is.

Hy meen landbouers en verskaffers bly aan die verloorkant en beurtkrag kan “katastrofiese gevolge vir voedselproduksie en die landbousektor inhou.” Eskom het op 16 Oktober 2019 fase 2-beurtkrag begin toepas en dit het op 17 Oktober 2019 voortgeduur.

Volgens Wilken is koring byvoorbeeld in ’n baie sensitiewe stadium wat bestuiwing betref. “Landbouers wat gewasse besproei is nou twee maal per dag aan beurtkrag blootgestel en dit het ’n potensiële negatiewe impak op die optimale groei, veral in die huidige warm toestande wat oor groot dele van die land heers.”

Wilken sê VL doen ’n ernstige beroep op die regering om af te sien van politieke populisme. Hy meen die regering moet eerder toesien dat, in die lig van die geweldige probleme wat Eskom met kragopwekking ondervind, ’n meer gematigde benadering teenoor onafhanklike kragvoorsieners gevolg word.

“Dié voorsieners moet ook toegelaat word om die nodige elektrisiteit terug in die kragnetwerk te plaas en sodoende die probleme te probeer aanspreek.” Volgens hom blyk dit dat die huidige prosesse wat gevolg moet word om bogenoemde reg te kry heeltemal te omslagtig is.

“Die ekonomiese toestande in die land veroorsaak dat alle produsente negatief geraak word. Ongeag of beurtkrag voorkom of nie, die kostes vir infrastruktuur word steeds gehef. Maak nie saak of krag voorsien word of nie.”

Wilken sê boonop dra die ernstige droogte, wat in groot dele van die land voorkom, ook verder by tot negatiewe sentimente.