Unieke Diploma in Veeproduksie nou deeltyds nasionaal aangebied

Geskep op 23 Oktober 2015

Unieke Diploma in Veeproduksie nou deeltyds nasionaal aangebied

Talle Jongmense in SA verbeur die geleentheid tot tersiere opleiding weens praktiese realiteite  wat voltydse studie aan ‘n tersiere instelling onmoontlik maak.

Die RPO het in samewerking met  BathoPele Agri Ontwikkelings Instituut ‘n Diploma in Veeproduksie ontwikkel wat deeltyds oor 12 werkskole aangebied word.

Die kwalifikasie sluit modules in oor  Boerderybestuur,   Agri markte en bemarking,   Personeelbestuur,  Infrastruktuur en hulpbronbestuur,  Plaastegnologie en meganisasie,  Gewasse produksie,  Vee produksie,  Finansiele bestuur en Entrepreneuriese boerderybestuur. Die diploma word oor ‘n tydperk van 24 maande met deeltydse studie verwerf.

 

Die  program het ‘n hoogs praktiese aanslag wat studiesessies  soos  ‘n wolkursus, beste praktykplaasbesoeke,’n  skeerkursus, voedingsprogramme/ modelle vir skaap en bees, lewendehawe bemarkingsmodelle, ‘n voerkraalbesoek, ‘n KI demonstrasie, veldopnames en ‘n abbatoirbesoek insluit.  

Weens die praktykgerigte aard is daar geen formele geskrewe eksamen- en geen eksamen stres nie.   Die student bou ‘n omvattende Portefeulje wat sy/ haar kundigheid rakende die inhoud van die module demonstreer en word hieraan geevalueer. Streng kriteria deur ‘n interne en eksterne assessor en moderator word toegepas. 

Die eerste groep studente het reeds die diploma ontvang. Ses nuwe programme rol in Februarie 2016 in Bloemfontein, Craddock, Ermelo, Vryburg, Hopetown en Kokstad uit en nog programme in ander streke volg later.

Vir inligting: www.rpo.co.za of  051-4511120.

Van Links na Regs: Nuno Gomez van OVK (CMW) / Emmie Pietersen van Bathopele Agri Development Instititute / Stefan Oberholzer van OVK (CMW) / Chris Troskie van OVK (CMW)

Die diploma: Vir meer inligting, besoek www.bathopele.net