Landbouers se regte in verband met die Polisie se voorgenome “inspeksie” van kluise

Geskep op 11 Desember 2015

Landbouers se regte in verband met die Polisie se voorgenome “inspeksie” van kluise

Brief van die VKB/VL Veiligheidslessenaar:

                                                                                     

 

Dit het onder die aandag van Vrystaat Landbou (VL) gekom dat Stasie kommissarisse (polisielede) per provinsiale brief ingelig is om as deel van hul operasies die fees seisoen ook te fokus op die besit van ongelisensieerde/onwettige vuurwapens en dat die polisie moet “spot checks” doen op persele van beide landbouers en mense wie in dorpe/stede woonagtig is.  Vrystaat Landbou, die Wet en Orde Komitee en VKB/VL Veiligheids lessenaar is onkant gevang deur die opdrag van polisie topbestuur in die verband en wil graag lede as volg adviseer:

 

  • 1.    Die polisie is ingebind in die Plaas Protokol soos deur AgriSA beding met georganiseerde Landbou en moet dus afsprake met landbouers maak alvorens hul op plase opdaag (enigste uitsondering is wanneer ‘n misdaad plaasgevind het en ondersoek word).
  • 2.    Ingevolge die Vuurwapen Wet, Wet 60 van 2000, kan polisie lede landbouers versoek om ‘n wettige lisensie en vuurwapens te toon, maar dan het die landbouer ingevolge artikel 108, 7 dae na sodanige versoek om die lisensie en vuurwapen aan die polisie te toon. 
  • 3.    As die polisie landbouers se kluise wil inspekteer moet hul ‘n lasbrief toon wat slegs verkry kan word as hul oor die nodige inligting/gronde beskik dat onwettige bedrywighede aan die landbouer gekoppel kan word.  Die enigste tyd wanneer polisie ‘n landbouer se kluis kan inspekteer is wanneer hy/sy aansoek doen vir ‘n nuwe vuurwapen lisensie.
  • 4.    Landbouers moet asb erns maak met die feit dat hul 90 dae voor herlisensiëring moet aansoek doen vir hernuwing van hul vuurwapen lisensies om sodoende te voorkom dat hul “onwettig” in besit is van sodanige vuurwapen omrede ‘n laat aansoek summier afgekeer gaan word.
  • 5.    Waar landbouers in besit is van die groen vuurwapen lisensie en nog nie ‘n nuwe kaart ontvang het nie, is dit nog steeds ‘n geldige bewys van ‘n lisensie inaggenome die feit dat die landbouer hou by 90 dae aansoek vir hervernuwing van sodanige lisensie vooraf.
  • 6.    Landbouers moet asb bewus wees van bogenoemde inligting sodat hul nie onkant betrap word deur polisie lede wat op plase opdaag met dien verstande om landbouers se kluise te inspekteer vir synde onwettige vuurwapens nie.

Landbouers moet asb hul streeks veiligheids verteenwoordigers inlig asook die Veilighieds lessenaar indien sodanige insidente op plase voorkom. Vrystaat Landbou (Wet en Orde komitee en VKB Veiligheids lessenaar) het ‘n sterk bewoorde brief aan die Provinsiale Kommissaris van die Polisie gerig en hul ten sterkste uitgespreek teen sodanige aksies van die polisie. 

Die brief is vir ons lede hier beskikbaar. 

 

Ons versoek landbouers om asb paraat te wees en hul eie veiligheid op te skerp, asook die van hul families en werkers!  Wees asb baie oplettend en tree eerder voorkomend op!

 

Vrystaat Landbou, die Wet en Orde komitee en VKB Veiligheids lessenaar wens u ook ‘n baie geseënde Kersfees saam met u geliefdes toe!