7 000 sheep without grazing after Boshof fire

7 000 sheep are without grazing after almost 30 000ha were destroyed during a runaway veld fire in the Boshof / Dealesville area yesterday, 20 May. Numerous pieces of livestock and game were also burnt to death.

Dr Jack Armour, commercial manager of Free State Agriculture, says that the strong wind that occurred in the area on Thursday made it difficult to control the fire. The fire was finally stopped by about 8pm Thursday night.

“After discussions with the various agricultural associations, we can confirm that the biggest needs at present are feeds for sheep for the various farmers who have lost all their grazing. As it is lambing season and many sheep have been burned, special formulas must also be provided for the lambs.” says Armour.

Armour confirms that Free State Agriculture, in collaboration with Sernick feeds, will make 30 tons of feed pellets available to bring immediate relief. It will be administered by the FSA office and allocation of feed will be coordinated by the local agricultural associations to affected farmers.

A thorough assessment of the damage and losses will be done over the weekend and will be discussed with affected farmers during a meeting in Boshof next week. “The fire has now taken place with the arrival of winter, which means that there is a long season ahead for fields that have been destroyed,” says Armour.

Any organisation or individual that wants to make a financial contribution for future needs can do so through the FSA’s disaster fund at:

Free State Agriculture

ABSA

Account nr: 470940670

Branch: 632005

Reference: DISASTER + cell number

Those who want to donate directly to the relevant fire association can do so at:

Dealesville fire protection association

FNB

Account nr: 62034338435

Branch: 241038

Reference: May fire + cell number

7 000 skape sonder weiding na Boshof-brand

7 000 skape is sonder weiding nadat bykans 30 000ha gister, 20 Mei, in die Boshof/Dealesville-area tydens ‘n wegholveldbrand verwoes is. Talle stuks vee en wild is ook doodgebrand.

Dr Jack Armour, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou, sê dat die sterk wind wat Donderdag in die area voorgekom het die beheer van die brand bemoeilik het. Die brand is teen ongeveer 20:00 Donderdagaand uiteindelik gestop.

“Na gesprekvoering met die onderskeie landbouverenigings, kan ons bevestig dat die grootste behoeftes tans kragvoer vir skape is vir die onderskeie boere wie al hul weiding verloor het. Aangesien dit lamseisoen is en talle skape gebrand het, moet daar ook vir die lammers spesiale formules voorsien word.” , sê Armour.

Armour bevestig dat Vrystaat Landbou, in samewerking met Sernick voere, 30 ton voerpille beskikbaar gaan stel om onmiddellike verligting te bring. Dit sal deur die VL-kantoor geadministreer word en allokering van voer sal deur die plaaslike landbouverenigings aan geaffekteerde boere gekoördineer word.

’n Deeglike assessering van die skade en verliese gaan oor die naweek gedoen word en volgende week tydens ’n vergadering in Boshof met geaffekteerde boere bespreek word. “Die brand het nou met die aankoms van winter plaasgevind wat beteken dat daar ’n lang seisoen voorlê vir velde wat vernietig is.”, sê Armour.

Enige instansie of individu wat ’n finansiële bydrae wil maak vir toekomstige behoeftes, kan dit deur VL se rampfonds doen by:

Vrystaat Landbou

ABSA

Rekeningnr: 470940670

Takkode: 632005

Verwysing: RAMP + selnommer

Diegene wat direk aan die betrokke brandvereniging wil skenk, kan dit doen by:

Dealesville brandbeskermingsvereniging

FNB

Rekeningnr: 62034338435

Takkode: 241038

Verwysing: Mei Brand + selnommer