Firearms: Public participation emails fail to deliver

“Our members’ and supporters’ voices will be heard and if requires Free State Agriculture will deliver comments on the Firearms Control Amendment Bill in person.” This was the reaction of the president of Free State Agriculture (FSA), Mr Francois Wilken, after it came to light that the email address used for the public participation on the Firearms Control Amendment Bill has been experiencing intermittent delivery failures.

The Firearms Control Amendment Bill has drawn significant attention since its publication. Amongst other things, the Bill will ban gun ownership for self-defence. FSA is already on record that this Bill will leave the rural and agricultural community gravely exposed.

According to FSA, several failures to deliver complaints have gained its attention. FSA has sent a letter to the secretary of police expressing concern over the issue. In addition, a letter was sent to the secretary of police by attorney MJ Hood & Associates.

“Given that the country is still in the grips of the national state of disaster, electronic input is the most significant channel that allows the affected public to have their voices heard. The current situation undermines the whole process.” says Wilken.

To ensure that the voice of those opposed to the Bill is heard, Free State Agriculture has made available a link on its website (https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/ ) that members of the public can complete. The submissions will be delivered by FSA to the secretariat of police. “We must ensure that the public’s voice is not ignored on this issue”.

Vuurwapen: Openbare deelname e-posse word nie gelewer nie.

“Ons lede en ondersteuners se stemme sal gehoor word en indien nodig sal Vrystaat Landbou (VL) persoonlik kommentaar lewer op die wysigingswetsontwerp op vuurwapens.” Dit was die reaksie van die president van Vrystaat Landbou, mnr. Francois Wilken, nadat dit aan die lig gekom het dat die e-posadres wat vir die publiek se deelname aan die wetsontwerp op vuurwapenbeheer gebruik is, afwisselende afleweringsfoute ervaar het.

Die wysigingswetsontwerp op die vuurwapenbeheer het sedert die publikasie daarvan aansienlike aandag getrek. Die wetsontwerp sal onder meer wapeneienaarskap vir selfverdediging verbied. Vrystaat Landbou is reeds op rekord dat hierdie wetsontwerp die landelike en landbougemeenskap ernstig blootgestel sal laat.

Volgens VL het verskeie mislukkings om klagtes te lewer tot sy aandag gekom. Die organisasie het ‘n brief aan die sekretaris van die polisie gestuur waarin hy kommer oor die kwessie uitspreek. Bykomend is daar ook ‘n brief deur die prokureur MJ Hood & Associates aan die sekretaris van die polisie gestuur.

“Aangesien die land nog steeds in die greep van die nasionale ramptoestand is, is elektroniese insette die belangrikste kanaal waarmee die publiek geraak kan word. Die huidige situasie ondermyn die hele proses. ” sê Wilken.

Om te verseker dat diegene wat teen die wetsontwerp gekant is se stem gehoor word, het Vrystaat Landbou ‘n skakel op sy webwerf beskikbaar gestel (https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/ ) wat lede van die publiek kan voltooi. Die voorleggings sal deur VL by die sekretariaat van die polisie ingedien word. “Ons moet toesien dat die publiek se stem hieroor geensins geïgnoreer word nie”.