Fix our roads, fix our future!

Bad roads endanger lives. It is detrimental to our living spaces and threatens food security. That is why the farmers of the Free State decided to start repairing the road infrastructure themselves.

We have a choice in this country: we can choose to be victims of the government by accepting the fruits of their mismanagement; or we can decide, in spite of circumstances, to still do everything in our power to make our environment livable. We will not accept dilapidation.

Neither do you!

By sponsoring a bag of tar, you support the farmers of Free State Agriculture to repair the roads.

Selfdoen is beter as niksdoen!

Slegte paaie stel lewens in gevaar. Dit doen afbreuk aan ons leefruimtes en bedreig voedselsekerheid. Daarom het die boere van die Vrystaat besluit om sélf die padinfrastruktuur te begin herstel.

Ons het ʼn keuse in hierdie land: ons kan kies om slagoffers van die regering te wees deur die vrugte van hul wanbestuur te aanvaar; of ons kan besluit om, ten spyte van omstandighede, steeds alles in die stryd te werp om ons omgewing leefbaar te maak. Ons sal verval nie aanvaar nie.

Jy hoef ook nie!

Deur ʼn sak teer te borg, staan jy saam met die boere van Vrystaat Landbou om paaie begaanbaar te maak.

  Selfdoen is beter as niksdoen!

  Voltooi die vorm om ʼn sak teer te borg. Vrystaat Landbou sal jou skakel.

  Ek stem in tot die bepalings soos uiteengesit in die Vrystaat Landbou se privaatheidsbeleid.

   Fix our roads, fix our future!

   Complete the form to sponsor a bag of tar. Free State Agriculture will call you.

   I agree to the provisions set out in Free State Agriculture's privacy policy.