FSA Young Farmer of the Year winner a true gentleman

Hard work, attention to detail and a strong faith are the pillars on which Free State Agriculture’s new Young Farmer of the Year builds his farming business.

Doug Osler (39) from the farm Fourieshoek in the Fouriesburg area, was named Free State Agriculture’s 25th Young Farmer of the Year during a small function last night, 13 April 2021. Osler, who has been farming in a family business for the past 16 years and in which he has 25% shareholding, believes that challenges and setbacks serve as a learning curve and that it also contributes to the experience he describes as a ‘unique career choice’.

Osler says he is primarily responsible for the apple enterprise and pack house of Lone Tree Farms. In addition to his involvement in organized agriculture as a member of the Fouriesburg Agricultural Association, Osler is also chairman of Highveld Fruit Producers and also serves as a director on the Hortgro Pome producers’ council.

The father of two believes in creating a work environment in which everyone is willing to help, learn and grow. According to him, mutual respect for each other is the core factor. It is also important for him to assist his employees with problems, whether work-related or personal.

Among other things, Osler walks away with a cash prize from Free State Agriculture and gift vouchers from Kynoch and Brand New SA. He also automatically advances to Toyota SA / Agri SA Young Farmer of the Year.

According to prof Pieter Fourie, convener of the judges and Head of the Department of Agriculture at the Central University of Technology (CUT), participants are judged on among others future vision, budget and finances, production, marketing, maintenance, personnel management and community involvement.

VL Jongboer van die Jaar wenner ‘n ware ‘gentleman’

Harde werk, aandag aan detail en ’n sterk geloof is die pilare waarop Vrystaat Landbou se nuwe Jongboer van die Jaar sy boerdery onderneming bou.

Doug Osler (39) van die plaas Fourieshoek in die Fouriesburg-area, is gisteraand, 13 April 2021, as Vrystaat Landbou se 25ste Jongboer van die Jaar aangewys. Osler, wat die afgelope 16 jaar deel is van ’n familieboerdery waarin hy 25% aandele besit, glo dat uitdagings en terugslae as leerkurwe dien en dat dit ook bydra tot die ervaring wat hy as ’n ‘unieke beroepskeuse’ beskryf.

Osler vertel dat hy hoofsaaklik verantwoordelik is vir die appelproduksie en –pakhuis van Lone Tree Farms. Benewens sy betrokkenheid by georganiseerde landbou as lid van Fouriesburg landbouvereniging, is Osler ook voorsitter van Highveld vrugteproduseerders en dien hy ook as direkteur op die produsenteraad van Hortgro Pome.

Dié pa van twee glo daarin om ’n werksomgewing te skep waarin almal bereid is om te help, leer en groei. Wedersydse respek vir mekaar is volgens hom die kernfaktor. Dit is ook vir hom belangrik om sy werknemers met probleme by te staan, hetsy werksverwant of persoonlik.

Osler stap onder meer weg met ‘n kontantprys van Vrystaat Landbou en geskenkbewyse van Kynoch en Brand New SA. Hy dring ook outomaties deur na Toyota SA/ Agri SA Jongboer van die Jaar.

Volgens prof Pieter Fourie, sameroeper van die beoordelaars en Hoof van die Departement van Landbou by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT), word finaliste beoordeel in onder meer toekomsbeeld, begroting en finansies, produksie, bemarking, instandhouding, personeelbestuur en gemeenskapsbetrokkenheid.