SAPS’s decisive action against stock theft sends strong message

Free State Agriculture (FSA) and the Red Meat Producers Organization (RPO) would like to thank the South African Police Service (SAPS) in the Free State. This follows after 6 people were arrested in the Fouriesburg area on Saturday, October 2, 2021. The offenders were brought before the court on Monday, October 4, 2021, because their livestock removal permits in the transportation of livestock were not completed correctly.

The arrest took place during a joint operation by Visible Policing, the Stock Theft Unit in Fouriesburg, the Department of Home Affairs and the National Prosecuting Authority (NPA).

According to Isabel Kruger of the Stock Theft Prevention Forum of the RPO in the Free State, this is the first action of its kind where the SAPS made direct arrests on Section 8 of the Stock Theft Act, which led to convictions in court. The offenders were fined and will receive a criminal record.

Jakkals le Roux, chairman of FSA’s Rural Safety Committee, would like to thank the police, NPA and the Department of Justice for the speedy manner in which offenders were brought before the court and sentenced. It has proven that the Criminal Justice System can respond very quickly with arrests and subsequent sentencing, which further indicates that actual actions by the police lead to positive results.

Dr Jane Buys, Safety Risk Analyst at FSA, is of the opinion that the action by the Police and sentencing in court will send a strong message to any prospective offenders who do not comply with the Stock Theft Act regarding the possession and transport of livestock on public roads.

SAPD se beslissende optrede teen veediefstal stuur sterk boodskap

Vrystaat Landbou (VL) en die Rooivleis Produsente Organisasie (RPO) wil die Suid-Afrikaanse Polisie Diens (SAPD) in die Vrystaat bedank. Dit volg nadat 6 persone op Saterdag, 2 Oktober 2021, in die Fouriesburg-area gearresteer is. Die oortreders is Maandag, 6 Oktober 2021, voor die hof gebring omrede hul vee verwyderingspermitte in die vervoer van vee nie korrek voltooi was nie.

Die arrestasie het plaasgevind tydens ʼn gesamentlike operasie deur Sigbare Polisiëring, die Veediefstal eenheid te Fouriesburg; die Departement van Binnelandse Sake en die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG).

Volgens Isabel Kruger van die Veediefstal Voorkomings Forum van die RPO in die Vrystaat, is dit die eerste optrede van sy soort waar die SAPD direkte arrestasies op Artikel 8 van die Wet op Veediefstal uitgevoer het, wat tot skuldigbevindings in die hof gelei het.

Die oortreders is ʼn boete opgelê wat hul moes betaal, en sal ʼn kriminele rekord ontvang.

Jakkals le Roux, voorsitter van VL se Landelike Veiligheidskomitee, wil die polisie, NVG en die Departement van Justisie bedank vir die spoedige manier waarop oortreders voor die hof gebring en gevonnis is. Dit is ʼn bewys dat die Kriminele Regstelsel baie vinnig kan reageer met arrestasies en daaropvolgende vonnisoplegging, wat verder daarop dui dat daadwerklike optredes deur die polisie tot positiewe resultate aanleiding gee.

Dr Jane Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, meen dat die optrede deur die Polisie en vonnis in die hof ʼn goeie boodskap sal uitstuur na enige voornemende oortreders wat nie die Veediefstal-wetgewing nakom rakende die besit en vervoer van vee op openbare paaie nie.