Tired of decaying roads.

Tired of poor service and dilapidated roads!

This is why farmers in the Allanridge area this morning, May 10, 2022, blocked the S-86 with pickups and trailers to demonstrate their displeasure with the Department of Roads due to the department’s inability to repair the R-30.

The R-30 road near Allanridge, already known as the “road of death”, has been extremely dangerous for some time after above-average rainfall occurred in January and February and made the road impassable.

“The traffic of the R-30 is now being forced onto the S-86 and this poses a danger to not only the public but also the farmers and their workers.” says Rudi Jansen van Vuuren, a farmer from the area.

“It is harvesting time and tractors and harvesters are moving on the road. Certain motorists drive very carelessly and we want to prevent anyone from getting hurt. It also does not make sense for the department to force people on an 18 km detour route while they only have to repair 400m (on the R-30). ”

Meanwhile, Dr Jack Armor, commercial manager of Free State Agriculture (FSA), says that the organization has been trying for some time to meet with the Free State Premier on the roads issue in the province, but that no response or feedback has been received.

Moeg vir paaie wat verval.

Moeg vir swak diens en vervalle paaie!

Dit is waarom boere in die Allanridge-omgewing vanoggend, 10 Mei 2022, die S-86 met bakkies en sleepwaens blokkeer het om hul misnoeë met die departement van paaie te demonstreer weens die departement van paaie se onvermoë om die R-30-pad te herstel.

Die R-30-pad naby Allanridge, wat al as die ‘doodspad’ bekend staan, is al geruime tyd uiters gevaarlik nadat bogemiddelde reënval in Januarie en Februarie voorgekom het en die pad onbegaanbaar maak.

“Die verkeer van die R-30 word nou na die S-86 geforseer en dit hou ‘n gevaar in vir nie net die publiek nie, maar ook die boere en hul werkers.” sê Rudi Jansen van Vuuren, ’n boer van die omgewing.

“Dit is strooptyd en daar beweeg trekkers en stropers op die pad. Sekere motoriste ry baie onverskillig en ons wil verhoed dat iemand seerkry. Dit maak ook nie sin dat die departement mense op ’n 18 km ompad roete forseer terwyl hulle slegs 400m (op die R-30) moet herstel nie.”

Intussen sê dr Jack Armour, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou (VL), dat die organisasie al geruime tyd poog om met die Vrystaatse Premier oor die paaie kwessie in die provinsie te vergader, maar dat  daar net geen reaksie of terugvoer ontvang word nie.